Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Pielęgnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu

09-06-2017

Początkiem czerwca  2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 2 pn. „Pielęgnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu wpisanym na listę UNESCO”.

 
Liderem Inicjatywy była Pani Barbara Woch.
 
Cenny drzewostan znajdujący się w obrębie murów okalających cerkiew oraz dzwonnicę jak również na obszarze dwóch przylegających zabytkowych cmentarzy, składa się głównie z lip, dębów oraz klonów. Został nasadzony na przełomie XIX i XX w. Drzewostan ten spełnia funkcję ochronną, a jednocześnie regulującą gospodarkę wodną na tym terenie. Jednocześnie poprzez zacienienie chroni przed nadmiernym wzrostem niepożądanych gatunków, m.in. chwastów. Wiekowe drzewa wymagały jednak pilnych prac, ponieważ opadające gałęzie stanowiły zagrożenie dla cennych elementów zespołu cerkiewnego (budynku i cmentarza) Inicjatywa polegała na pielęgnacji zabytkowego drzewostanu przy Zespole cerkiewnym w Radrużu, stanowiącym integralną część tego obszaru. 
 
W ramach Inicjatywy:
  • wykonano cięcia sanitarne (40 szt.) wraz z wywozem gałezi, 
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie. 

 

Cięcia sanitarne drzew poprawiły ich stan, przedłużą żywotność tych drzew i ukształtują ich dalszy wzrost. Wiekowe drzewa wymagają prac pielęgnacyjnych, gdyż pozbawione prawidłowej opieki zagrażają zabytkowym nagrobkom kamiennych, które są bardzo cennym elementem tego Zespołu cerkiewnego. Obiekt ten jest coraz częściej odwiedzany w związku z wpisaniem go na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Spadające suche gałęzie, zagrażają nie tylko nagrobkom, ale również licznie odwiedzącym turystom.

 

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

 

 

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo