Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

"Beskidzka Barć"

12-06-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 6 pn. „Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim”.

 

Liderem Inicjatywy był Pan Bogdan Płóciennik. 


Ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie główny plon stanowią owoce, zapylanie roślin przez owady jest jedynym zabiegiem umożliwiającym zwiększenie plonów. Ważną rolą pszczół jest również zapylanie rodzimych gatunków roślin, które dostarczają pokarm dzikim zwierzętom, co stanowi element prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Dobrze zachowane siedliska i ekosystemy są niezbędne dla zdrowia pszczół. Zmniejszenie ich populacji ma negatywny wpływ na uprawy. Celem inicjatywy było stworzenie pokazowej pasieki składającej się z 10 uli. Utworzenie pasieki ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, skoncentrowanej głównie na ochronie pszczół oraz pszczeleniu w najbliższej okolicy. Z uwagi na fakt, iż w Beskidzie Niskim występuje duże bogactwo flory, a teren jest w znikomym stopniu narażony na negatywne oddziaływania przemysłowe, hodowla pszczół oraz posadowienie pasieki było wysoce wskazane i efektywne.

 

W ramach Inicjatywy:

  • przygotowano teren i wykonano ogrodzenie,
  • zakupiono ule i rójki oraz sprzęt potrzebny do obsługi uli,
  • przeprowadzono instruktaż zasiedlania uli rojami pszczelimi dla lokalnej społeczności.
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie.


Poprzez realizację inicjatywy nastąpi wzrost ilości zapylony roślin przez pszczoły, a co za tym idzie większa ilość plonów. W zachowaniu gatunków roślin owadopylnych pszczoła jest niezastąpiona, spośród wszystkich owadów. Działania realizowane podniosą świadomość ekologiczną w dłuższej perspektywie czasu – zarówno stworzenie modelowej pasieki, jak również warsztat instruktażowy z zasiedleni auli rojami pszczelimi.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo