Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Szkolny ogród przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Mielcu

26-06-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 11 pn. „Rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym"

 
Liderem Inicjatywy było Przedszkole Miejskie nr 7 w Mielcu. 
 
Zagospodarowanie terenu w przestrzeni miejskiej, wokół przedszkola pozwoliło stworzyć dzieciom i ich rodzicom miejsce, gdzie mogą odpocząć w zgodzie z naturą oraz mocniej poznawać poszczególne jej elementy – posłuchać śpiewu ptaków, bzyczenia owadów, zachwycić się zapachem kwiatów, wypatrzyć dżdżownicę albo narośl na liściu – co jest bardzo ważne w kontekście edukacji ekologicznej już najmłodszego pokolenia. W okolicach placówki nie było takiego miejsca gdzie dzieci, i ich rodzice mogli by mieć bezpośredni kontakt z tyloma elementami przyrody.

W ramach Inicjatywy:
  • przygotowano teren,
  • zakupiono i nasadzono rośliny,
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie.

Zwiększyła się różnorodność przyrodnicza i nastąpiła poprawa stanu środowiska naturalnego. Realizacja Inicjatywy wpłynęła na zwiększenie walorów przyrodniczych otoczenia placówki i zwiększenia bazy edukacyjnej dla najmłodszych – dzieci ale także ich rodziców. Dzieci mają szansę poznać przyrodę, odkryć tajemnicę przyrody. Zasadzone rośliny pozwoliły mocniej oddzielić teren placówki od natężenia komunikacji, hałasu, zadymienia, kurzu. Zwiększyła się świadomość ekologiczna najmłodszego pokolenia ale i ich rodziców.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 

 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo