Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Kłody bartne w Nadleśnictwie Głogów

28-06-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 1 pn. „Leśna pszczoła”.

 

Liderem Inicjatywy był Pan Piotr Grundas. 

 

Pszczoła miodna jest gatunkiem zanikającym w przyrodzie, od jej występowania zależne jest 75% naszego pożywienia. Bartnictwo jest dziedziną, która praktycznie zanikła. Od jej funkcji zapylającej uzależnione jest występowanie wielu gatunków roślin, które z kolei są źródłem pożywienia ludzi i zwierząt. Wymieranie tego gatunku prowadzi do zubożenia otaczającego nas ekosystemu. Społeczeństwo ma niski poziom wiedzy na temat życia pszczół oraz ich znaczenia dla przyrody i człowieka. Inicjatywa polegała na rozmieszczeniu i utrzymaniu na terenie Nadleśnictwa Głogów 8 kłód bartnych, które zlokalizowano przy istniejącej już ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Przy ścieżce zostały postawione tablice informacyjno-edukacyjne, które zwracają uwagę na pszczoły bytujące dawniej w drzewach bartnych, jako gatunku wymierającego.

W ramach Inicjatywy:

  • zakupiono i posadowiono w terenie kłody bartne (6 szt.)
  • został kupiony strój pszczelarski niezbędny przy pracach przy kłodach bartnych
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie.


Realizacja inicjatywy zwraca uwagę lokalnej społeczności na problem zanikania tego gatunku, przez co pełni funkcję edukacyjną. Inicjatywa sprzyjała również kultywowaniu bogatej tradycji Podkarpacia, wiążącej się m.in. z pszczelarstwem na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Wzrost liczebności tego gatunku na tym terenie przyczyni się do efektywniejszego zapylania roślin dawnej Puszczy Sandomierskiej. W wyniku czego rośliny będą lepiej owocować i wytwarzać większą ilość nasion, co pośrednio zwiększy bazę żerową wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, objętych ochroną w ramach obszaru NATURA 2000 Puszcza Sandomierska.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo