Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Rewitalizacja zieleni w gminie Lubaczów

04-07-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 5 pn. „Rewitalizacja zieleni związanej z zabudową dworską na terenie gminy Lubaczów"

 

Liderem Inicjatywy było Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej. 

 

W Hucie Kryształowej znajdują się pozostałości zabudowań XIX-wiecznego dworu, na których rosną pomnikowe drzewa. Na tym terenie zachowała się również aleja kasztanowców i rozległy zdziczały park. Do dworu prowadziła aleja lip, którą Gmina Lubaczów objęła ochroną pomnikową. W ramach inicjatywy na tym terenie uzupełniono nasadzenia lip na odcinku dojazdowym do zabytkowej alei lipowej. W miejscowości Piastowo również znajduje się „droga lipowa” prowadząca do dworku w Baszni Dolnej. Aktualnie zachowały się tylko pojedyncze okazałe okazy lip. W ramach inicjatywy uzupełniono nasadzenia, aby nadać alei jej dawny charakter. W Krowicy Samej istniał dwór z barokowym ogrodem o charakterze geometrycznym z parterem wodnym w postaci stawu zasilanego ze źródła. Z tego okresu pochodzi również kilkusetni drzewostan, w którego skład wchodzi dąb, którego wiek określa się na ok. 400 lat Na przełomie XIX/XX wieku park został przebudowany i nabrał charakteru krajobrazowego. Drzewostan został poddany pielęgnacji kilka lat temu, jednak z biegiem czasu w koronach pojawił posusz i zaczął rozprzestrzeniać się pasożyt – jemioła. Spadające suche gałęzie stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Ponadto przez park prowadzi droga do szkoły, którą codziennie przemierzają dzieci do i ze szkoły. W ramach inicjatywy został usunięty posusz i jemioła.

W ramach Inicjatywy:
 

  • zakupiono i nasadzono lipy drobnolistne w Hucie Kryształowej i Piastowie (ok. 150 lip)
  • wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w Krowicy Samej – (ok. 30 drzew)
  • zamontowano tablice informacyjne o Inicjatywie


Każde nowo posadzone drzewo jest korzyścią dla środowiska naturalnego. Nowo posadzone drzewa będą stanowić pokarm i schronienie dla wielu gatunków zwierząt, m.in. ptaków czy owadów. Usunięcie posuszu wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców przebywających w parku. Lokalizacje inicjatywy stanowią elementy trasy rowerowej. Obecność tak wielu lip przyczyni się do rozmnażania pszczół i innych owadów zapylających. Lipy podczas kwitnienia są jednym z najcenniejszych pożytków dla tej grupy owadów.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo