Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Mini park w Jasionce

03-07-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 12 pn. „Tworzymy minipark w Jasionce”.

 

Liderem Inicjatywy był Pan Sławomir Guzek - sołtys wsi Jasionka.

 

Obszar, na którym planowana była realizacja inicjatywy był zaniedbany i częściowo zdegradowany po budowie sieci kanalizacyjnej. Teren był nierówny i roślinność stanowiła tutaj jedynie chwasty i samosiejki, co wpływało niekorzystnie na estetykę otoczenia. Rewitalizacja przyczyni się do odbudowania naturalnych siedlisk przyrodniczych. Inicjatywa polegała na budowie mini parku, poprzez zasadzenie wzdłuż cieku drzew, m.in. olszy, wierzby, klonu, buka i lipy wraz z ich zabezpieczeniem. Realizacja Inicjatywy przyczyni się do odbudowy siedlisk przyrodniczych, jak również poprawy estetyki otoczenia i będzie stanowić bazę pokarmową dla pszczół. Drzewa mają dużą zdolność pochłaniania i rozpraszania fal dźwiękowych (droga), są dominującym elementem przestrzennym, zarówno pod względem wizualnym jak i w zakresie skali oddziaływania ekologicznego, klimatycznego i oczyszczającego środowisko.

W ramach Inicjatywy:

  • przygotowano teren,
  • zakupiono sadzonki i nasadzono rośliny,
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie.


Zadrzewienia wzdłuż cieku wodnego zwiększą bioróżnorodność terenów rolnych, co wpłynie korzystnie na populację wielu gatunków zwierząt. Powstały park za kilkadziesiąt lat będzie doskonałym korytarzem migracyjnym dla owadów, ptaków czy nietoperzy. Zagospodarowanie tego terenu jako parku umożliwiło mieszkańcom miejscowości jak i gminy stworzenie dogodnych warunków do spędzania wolnego czasu w zgodzie z przyrodą. Powyższe działanie podniosło jakość życia, integrację społeczną oraz nastąpił wzrost zaangażowania młodego pokolenia w działania na rzecz środowiska.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 


Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo