Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Nasadzono drzewa w Trzebownisku

05-07-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 13 pn. „Wspólnie dla drzew”.

 

Liderem Inicjatywy była Pani Maria Rzucidło - sołtys wsi Trzebownisko. 


Teren, na którym zrealizowano  inicjatywę był zdegradowany po budowie autostrady A4. Teren ten był nierówny i roślinność stanowiła tutaj jedynie chwasty i samosiejki, co wpływało niekorzystnie na estetykę otoczenia. Prywatni właściciele gruntów obok działki, na której zrealizowano inicjatywę, rewitalizują ugory, przez co krajobraz wsi polepsza się. Celem inicjatywy było  zrewitalizowanie pasa drogowego. Działanie to polegało na zagospodarowaniu pasa drogowego zdewastowanego w wyniku budowy autostrady oraz przywróceniu naturalnych siedlisk dla zwierząt i roślin. Zostały nasadzone lipy pomiędzy poszczególnymi drzewami w alei. Zadrzewienia pełnią rolę przeciwerozyjną, glebochronną i poprawiającą retencję danego obszaru. Drzewa mają dużą zdolność pochłaniania i rozpraszania fal dźwiękowych, co dla mieszkańców jest ważne, gdyż w pobliżu znajduje się lotnisko.

W ramach Inicjatywy:

  • przygotowano teren
  • zakupiono sadzonki i nasadzono lipy
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie.


Wyrównany i oczyszczony teren obok drogi, jak również szpaler lip drobnolistnych podniesie wartość estetyczną krajobrazu, ograniczy hałas, zanieczyszczenia. Szpaler lip drobnolistnych będzie w przyszłości doskonałym korytarzem migracyjnym dla zwierząt. Inicjatywa przyczyniła się do wzrostu integracji społeczności lokalnej, budząc wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za stan lokalnego środowiska oraz podniosła ich świadomość ekologiczną. W przyszłości będzie to dobra baza pokarmowa dla pszczół, drzewa w znacznej mierze będą filtrować powietrze z zanieczyszczeń, nastąpi redukcja metali ciężkich w glebie.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

 


 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo