Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zielony zakątek edukacji i integracji w Sędziszowie Małopolskim

07-07-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 14  pn. „Zielony zakątek edukacji i integracji”.

 
Liderem Inicjatywy była Pani Renata Śliwa - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. 
 
Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym. W ramach inicjatywy zostało utworzone miejsce edukacyjno-integracyjne, które umożliwi dzieciom bezpośredni kontakt z materiałem przyrodniczym i doświadczanie go poprzez obcowanie z nim. Kącik edukacyjny w postaci: pergoli – będącej miejscem do organizowania zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej oraz prowadzenia badań i obserwacji meteorologicznych. Pawilon będzie miejscem służącym rozwijaniu zmysłu dotyku i wyobraźni – „tajemnicze woreczki” będą kryć w sobie okazy przyrody przeznaczone do rozpoznawania dotykiem oraz węchem. W ramach inicjatywy powstała również ścieżka doznań sensorycznych. Wędrówki dzieci ścieżką przyczynią się do rozwoju ich koordynacji. Chodząc boso po ścieżce poznają różnorodność wykorzystanych materiałów naturalnych. Dodatkowym bodźcem będą posadzone wokół ścieżki aromatyczne zioła, które tworzyć będą naturalną aromaterapię. Ścieżka pozwoli dzieciom poznać różne gatunki drzew, krzewów i bylin, obserwować będą poszczególne etapy ich rozwoju oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku. Inicjatywa ta dostarczy zarówno dzieciom jak i lokalnej społeczności materiał do samodzielnego odkrywania przyrody, badania i doświadczania jej z wykorzystaniem wielu zmysłów – wzroku, słuchu, powonienia i dotyku. Wiedza zdobyta w ten sposób przyczyni się do pogłębiania wrażliwości ekologicznej.

W ramach Inicjatywy:
  • przygotowano teren,
  • zakupiono i nasadzono rośliny,
  • wykonano i zamontowano infrastrukturę w Zielonym Zakątku (altana, 2 x pergola, stacja meteorologiczna, 3 x tablica informacyjna),
  • przeprowadzono warsztaty z budowania poidełek i karmników dla ptaków.

Zagospodarowanie niewykorzystanego dotychczas terenu, podniosło estetykę otoczenia przedszkola i wpłynęło na poprawienie wizerunku otoczenia. Zintegrowanie i zaktywizowanie społeczności zaowocuje wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania podjęte w ramach inicjatywy przyczynią się do zwiększenia różnorodności biologicznej tego obszaru.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 

 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo