Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Uzupełniono zadrzewienia w parku dworskim przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu

06-07-2017

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 3 pn. „Pamiętajcie o ogrodach - uzupełnienie zadrzewień w parku dworskim przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu”.

 
Liderem Inicjatywy była Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Wisza - Dyrektora. 

Zespół dworsko – parkowy przy szkole w Zgłobniu, którego integralną część stanowi park objęty ochroną konserwatorską powstał w I dziesięcioleciu XIX w. Jest jednym z najcenniejszych zabytków tego typu na terenie powiatu rzeszowskiego. Po 1945 r. nastąpiła stopniowa degradacja zespołu dworsko-parkowego, wzmożona w połowie lat 70 XX w. po wybudowaniu nowej szkoły, częściowym zniwelowaniu terenu i wprowadzeniu do założenia ogrodowego nowego układu dróg i chodników. Przestrzeń parkowa uległa znacznej degradacji z powodu czynników atmosferycznych i urbanistycznych. W ostatnich kilkudziesięciu latach nie prowadzono nowych nasadzeń drzewostanu, a istniejący nie był poddawany zabiegom pielęgnacyjnym. Inicjatywa miałą na celu odtworzenie i rozwój parku poprzez uzupełnienie istniejącego drzewostanu oraz renaturyzację siedliska przyrodniczego. Nowe nasadzenia drzew i krzewów w oparciu o historyczną lokalizację i uwarunkowania terenowe wzbogacą ten obszar i staną się miejscem wypoczynku oraz integracji społeczności lokalnych wśród zieleni.

W ramach Inicjatywy:
  • opracowano dokumenty dotyczące koncepcji renaturyzacji i projekt odtworzenia nasadzeń drzew i krzewów w części terenu zespołu dworsko-parkowego przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu z uwzględnieniem historycznych założeń parku w oparciu o archiwalną dokumentację
  • zakupiono i nasadzono drzewa i krzewy (ok. 22 różne gatunki)
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie (2 szt.)

Inicjatywa przyczyni się do urozmaicenia głównie flory środowiska naturalnego oraz odtworzenia historycznego krajobrazu terenu dworsko-parkowego przy szkole. Dzięki tym działaniom zostały stworzone nowe możliwości poszerzania i pogłębiania wiedzy dendrologicznej przez uczniów. Lokalna społeczność ma możliwość rekreacji w odtworzonym miejscu zgodnie z uwarunkowaniami tzw. „historycznego założenia parkowego”. Nasadzenia będą dodatkowymi siedliskami naturalnymi i korytarzami migracyjnymi dla różnych grup zwierząt, m.in. ptaków czy owadów. W wyniku przeprowadzonych działań podniosą się również walory turystyczne Zgłobnia.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 

 

 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo