Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu w Łętowni

18-09-2017

We wrześniu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 7  pn. „Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenów zielonych z nasadzeniem kwiatów długo kwitnących w sołectwie Łętownia”.
 
Liderem Inicjatywy był Pan Tadeusz Misiak.

Działka położna w środku wsi była bardzo zaniedbana i niezagospodarowana w żaden sposób od kilkunastu lat, dlatego też pojawiły się na niej niepożądane krzewy, chwasty itp. Inicjatywa polegała na doprowadzeniu terenu do wzorcowego wyglądu, poprzez odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenu z nasadzeniem kwiatów długo kwitnących. Zostały nasadzone lipy drobnolistne, krzewy kłokoczki południowej oraz rośliny długo kwitnące. Zagospodarowanie terenu w ten sposób zapobiegnie dalszemu niszczeniu terenu, przywróci odpowiednią estetykę oraz przyczyni się do wzrostu populacji owadów raz odtworzenia roślinności naturalnej.

W ramach Inicjatywy:

  • przygotowano teren,
  • zakupiono i nasadzono rośliny,
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie.


Nasadzenia te przywróciło drzewostan lipy drobnolistnej i kłokoczki południowej na tym terenie. Gatunki te są gatunkami miododajnymi, dlatego też będą zwabiać owady. Nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów upiększyło teren Gminy. Przyczyniło się to do poprawy wizualnego odbioru wsi, pozwoliło odbudować świat pszczoły miododajnej i środowiska owadów. Skorzystają z tego okoliczni mieszkańcy, rolnicy.


Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

  

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo