Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

"Naturalnie, kulturalnie, lokalnie" w Wiśniowej

20-09-2017

We wrześniu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 8  pn. „Naturalnie, kulturalnie, lokalnie”.
 
Liderem Inicjatywy był Ośrodek Kultury w Wiśniowej.

Wieś położona jest po części w dolinie rzeki Wisłoki oraz na wniesieniach, które charakteryzują się pięknymi widokami. Centrum wsi jest zurbanizowane, a co za tym idzie brak jest miejsca z ogrodem czy zieleńcem o charakterze przyrodniczym, które jednocześnie byłoby dostępne dla mieszkańców. Placówka, która znajduje się w centrum wsi, znajduje się przy drodze wojewódzkiej. Wzdłuż drogi i chodnika nie ma żadnych zakrzewień, ogrodów czy zieleńców. Inicjatywa polegała na zagospodarowaniu przestrzeni ulokowanej przed budynkiem Ośrodka Kultury poprzez założenie i pielęgnację zieleńców, składających się z krzewów, polskich ziół i kwiatów. W ogrodzie została umieszczona altana, która będzie służyła mieszkańcom jako miejsce odpoczynku. Obok altany zostały postawione stojaki na rowery oraz kosze na śmieci, które spójnie wkomponowały się w całość zieleńca. Od kilku lat na ścianach budynku zakładają swe gniazda jerzyki, które są gatunkiem chronionym. W ramach inicjatywy zostały założone budki lęgowe dla tego gatunku. Budki będą stanowiły bezpieczniejsze miejsce do bytowania i rozrodu niż miejsca, które zajmowały przy budynku Ośrodka. Budki zostały umieszczone na słupie z drewna tuż przy ścianie budynku. W ramach tego działania przeprowadzono również warsztaty instruktażowe z budowania budek lęgowych dla jerzyków.

W ramach Inicjatywy:

  • przygotowano teren,
  • zakupiono i wykonano małą architekturę ogrodową,
  • przeprowadzono warsztaty instruktażowe z budowania budek lęgowych dla jerzyków,
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie.


Realizacja inicjatywy przyczyniła się do poprawy estetyki centrum wsi oraz informuje jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego, które jednocześnie jest bardzo dużym potencjałem. Podniesie się również świadomość ekologiczna mieszkańców wsi. Umieszczone budki dla jerzyków, tworzą bezpieczne miejsce do ich bytowania i rozrodu. Realizacja przedsięwzięcia utrwali w świadomości mieszkańców ogromną wartość natury i przyrody oraz wkomponuje się w malowniczy krajobraz wsi.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 


 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo