Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Nasadzenie cisa pospolitego i kłokoczki południowej w sołectwie Łukowe

18-09-2017

We wrześniu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 9  pn. „Zasadzenie ostoi cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”.
 
Liderem Inicjatywy była Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem

Cis pospolity jest niezwykle cennym gatunkiem, osiągającym żywotność ponad 1000 lat. Kiedyś na ziemiach polskich był drzewem pospolitym, ale od tamtego czasu upłynęło już ponad siedem wieków. Obecnie cis pospolity w naszych lasach jest już rzadkością. Gatunek ten zachował się jedynie w rezerwatach i nielicznych izolowanych miejscach. Podlega on ścisłej ochronie gatunkowej w miejscach naturalnego występowania. Podobnie jest z kłokoczką, która jest dziś krzewem bardzo rzadko spotykanym. Potrzeba realizacji inicjatywy wynikała z możliwości odtworzenia i wzbogacenia środowiska naturalnego w gatunki, które dawniej występowały liczniej. Inicjatywa polegała na zasadzeniu cisa pospolitego i kłokoczki południowej na działce gminnej i zabezpieczeniu jej przed dziką zwierzyną.

W ramach Inicjatywy:

  • przygotowano teren,
  • zakupiono i nasadzono sadzonki cisa pospolitego i kłokoczki południowe,
  • zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie (1 szt.).


Realizacja inicjatywy pozwoliła na stworzenie nowego siedliska przyrodniczego i ostoi gatunków niezwykle cennych, rzadko występujących na tym terenie, wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków, zwiększenie populacji cisa oraz zachowanie puli genowej. Inicjatywa jest kolejną możliwością pokazania atrakcyjności przyrodniczej Gminy Zagórz, która znajduje się na terenie chętnie odwiedzanym przez turystów. Zwiększa ona potencjał ekologiczny, edukacyjny i turystyczny miejscowości Łukowe. Skorzystają również uczniowie okolicznych szkół, którzy mogą zwiększyć swoja wiedze na temat tych cennych gatunków.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 


 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo