Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Ekoszlak w Gorajcu

29-09-2017

We wrześniu 2017 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 10  pn. „Wyznaczenie ekoszlaku i budowa czatowni ornitologicznych we wsi Gorajec”.
 
Liderem Inicjatywy było Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”

Z powodu oddalenia wsi Gorajec od innych osiedli ludzkich oraz niewielkiego zaludnienia (zaledwie 14 mieszkańców), a zarazem atrakcyjne położenie wsi w zróżnicowanym przyrodniczo terenie (skupiska leśne, duże zbiorniki wodne, obszary nieużytków rolnych), doskonałe warunki bytowania mają tutaj cenne gatunki ptaków i zwierząt (np. bóbr europejski, orzeł bielik, czapla szara, dzik, jelenie, sarny, wilki, okolice Gorajca są wspaniałym miejscem do ich obserwacji. Na terenie wsi Gorajec nie ma wyznaczonych szlaków turystycznych ani miejsc przystosowanych do obserwacji zwierząt, w szczególności ptaków i ssaków. Turyści przybywający w tą okolicę poszukując miejsc do obserwacji zwierząt bardzo często w sposób nieumyślny płoszą zwierzęta i wkraczają na obszary lęgowe ptaków. Rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie środowiskiem naturalnym oraz zwiększająca się liczba turystów, głównie rowerzystów na tym obszarze stwarza potrzebę rozwoju infrastruktury turystyczno-edukacyjnej tego regionu. Inicjatywa polegała na wyznaczeniu ekoszlaku o długości 3 km połączonego z dwoma już istniejącymi szlakami (Green Velo i rowerowym szlakiem gminnym) wyposażonego w dwie czatownia ornitologiczne do celów edukacyjnych oraz stołu i ławek.

W ramach Inicjatywy:

  • zbudowano dwie czatownie ornitologiczne,
  • zakupiono i zamontowano małą infrastrukturę turystyczną (stojaki na rowery – 3 szt., stół i ławy, tablice informacyjne – 2 szt.)


Wyznaczenie ekoszlaku oraz budowa czatowni ornitologicznych pozwoli ograniczyć antropopresję oraz zabezpieczy lęgowiska i ostoje zwierzyny. W ten sposób zostaną zagospodarowane zostaną tereny nieużytków rolnych, których zagospodarowanie podniesie atrakcyjność miejscowości. Realizacja inicjatywy podniesie świadomość ekologiczną, dotyczącą m.in. znaczenia okolicznej flory i fauny czy ochrony miejsc lęgowych ptaków nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale również przybywających tu turystów.

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 


 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo