Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Warsztaty bartnicze

12-09-2017

16 września br. w leśniczówce w Leśnictwie Kłapówka odbędzie się bezpłatne szkolenie mające na celu zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej Lasów Państwowych, oraz roli leśników w ochronie ekosystemów leśnych, na przykładzie Inicjatywy „Leśna pszczoła” zrealizowanej w ramach Projektu Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem Projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

Program szkolenia:
Blok teoretyczny:
1. Znaczenie i rola wielofunkcyjnej gospodarki leśnej Lasów Państwowych oraz rola leśników w ochronie ekosystemów leśnych; prowadzący Marek Świąder, spec. Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Głogów, 8:00 – 8:15.
2. Omówienie wybranych przepisów prawa, dotyczących pszczelarstwa i bartnictwa w lasach; prowadzący spec. SL ds. zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Głogów Alicja Liszkowska, 8:20 – 8:45.
3. Omówienie projektu Leśna pszczoła; prowadzący lider projektu Piotr Grundas, 8:50 – 9:00.
3. Wprowadzenie teoretyczne z zakresu bartnictwa w lasach z uwzględnieniem uzyskiwanych korzyści (prezentacja pożytków); prowadzący, właściciel firmy Leśne Ule Michał Wawszczak 9:05 – 9:35.
4. Instruktaż z zakresu BHP; prowadzący Marek Świąder, 9:40 – 9:50.
5. Przerwa kawowo – śniadaniowa 9:50 – 10:00.
Blok praktyczny:
1. Krótki instruktaż na temat narzędzi stosowanych w bartnictwie w tym zasad prawidłowego posługiwania się nimi; prowadzący, właściciel firmy Leśne Ule Michał Wawszczak 10:00 – 10:20.
2. Etapy pracy podczas drążenia kłody bartnej; prowadzący, właściciel firmy Leśne Ule Michał Wawszczak 10:25 – 10:45.
3. Drążenie kłody bartnej pod okiem trenera; prowadzący, właściciel firmy Leśne Ule Michał Wawszczak 10:50 – 13:30.
4. Pokaz zawieszania kłody bartnej 13:40 – 14:30, prowadzący: właściciel firmy Leśne Ule Michał Wawszczak.
5. Podsumowanie warsztatów, oraz wspólne ognisko.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia są przyjmowane maksymalnie do piątku tj. do 15 września 2017 r., osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest, Marek Świąder: tel. kom.: 532-842-594, e – mail: marek.swiader@krosno.lasy.gov.pl

Organizator:
Nadleśnictwo Głogów   
Partnerzy:
"Pro Carpathia", Firma "Leśne Ule"

Więcej informacji
tutaj
Fot. T.Olbrycht

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo