Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

II spotkanie Liderów Inicjatyw

11-01-2016

W dniu 08/01/2016 w Hotelu Ambasadorskim odbyło się II spotkanie Liderów Inicjatyw dla środowiska. Inicjatywy realizowane są przez Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w ramach projektu „Inicjatywy oddolne na Rzecz Zielonego Podkarpacia”. Na spotkaniu tym uczestniczyło 17 osób, w tym realizatorzy Inicjatyw oraz przedstawiciele Stowarzyszenia i Zespołu Projektowego. Spotkanie poprowadziła Koordynator Projektu Pani Małgorzata Draganik. Na spotkaniu tym zostały omówione aktualnie realizowane Inicjatywy m. in ochrona populacji sowy i nietoperza w gm. Orły, rewitalizacja dąbrowy w Kalwarii Pacławskiej, rewitalizacja parku przy szkole w Zgłobniu czy odtworzenie ścieżki przyrodniczej im. Wł. Szafera - jako dobre przykłady. Zasadniczą częścią spotkania było szkolenie z zakresu tego jak sporządzić sprawozdanie końcowe z zrealizowanej Inicjatywy oraz protokół odbioru i przekazania Inicjatywy, jakie są procedury, wymogi, zakres odpowiedzialności po każdej stronie. Podejmowanym tematem była również konieczność utrzymania trwałości Inicjatywy.  Dodatkowo zaproszono realizatorów Inicjatyw do II edycji ww. Projektu. Ta cześć zakończona została dyskusją podczas której padało wiele pytań ze strony liderów Inicjatyw na temat bieżących spraw.

 

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 


 

Pliki do pobrania

Program Spotkania

Prezentacja I

Prezentacja II

Prezentacja III

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo