Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zakończenie Inicjatywy pn. "Ochrona populacji sowy i nietoperza w gminie Orły"

05-01-2016
Przed realizacją Inicjatywy
Prace związane z sadzeniem...
Po realizacji Inicjatywy

31 grudnia 2015 r. zakończya się Inicjatywa nr 1 pn. "Ochrona populacji sowy i nietooperza w gminie Orły". Pomysłodawcą i Liderem Inicjatywy był Pan Adam Janusz - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach. 

 

Przedsięwzięcie polegało na ochronie ekosystemu i występujących w nim siedlisk gacka szarego, puszczyka i uszatki zwyczajnej. Populacja wyżej wymienionych ptaków zlokalizowana w miejscowości Małkowice może przetrwać i rozwijać się jedynie w przypadku, gdy będzie przybywać zadrzewień śródpolnych. W związku z powyższym w ramach inicjatywy dokonano nasadzeń 800 drzew wzdłuż szerokiej, śródpolnej drogi gminnej na długości 2 kilometrów. Powstała aleja rodzimych drzew będąca korytarzem ekologicznym dla zwierząt, między innymi dla gacka szarego, puszczyka i uszatki zwyczajnej. Projekt został zrealizowany poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności. Mieszkańcy zaangażowali się w pracę przy przygotowaniu terenu i pracę przy nasadzeniach oraz w pielęgnację drzew.

 

W miejscu realizacji Inicjatywy postawiona została tablica informująca o roli zadrzewień śródpolnych oraz o Inicjatywie.

 

Aleja będzie pełnić rolę ostoi wielu organizmów, w tym sów i nietoperzy. Nasadzenie drzew ułatwi przemieszczanie się organizmów (przede wszystkim ptaków). Nowe zadrzewienia na terenach rolniczych gminy Orły przyczynią się do wzbogacenia różnorodności biologicznej i poprawy funkcjonowania ekosystemów. Aleja podniesie różnorodność biologiczną terenów zagospodarowanych przez człowieka. Korzyści nie ograniczą się jednak tylko do przyrodniczych. Będą one miały także wymierną wartość dla społeczności lokalnej. Będą to wytwory i funkcje krajobrazu przydatne dla społeczeństwa takie jak np. funkcje oczyszczające powietrze oraz podnoszące jakość życia (np. walory estetyczne i dobra kulturowe). Zadrzewienie wprowadzi cały szereg usług ekosystemowych. Między innymi dobroczynny wpływ zadrzewień na plony rolne, poprzez kształtowanie klimatu i mikroklimatu. Polski krajobraz  i kultura polska od wieków związane są z alejami dębowymi, lipowymi, wierzbowymi i innymi. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na walory estetyczne i kulturowe. 

 

Inicjatywa została zrezalizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo