Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

II Zielony Punkt Kontrolny "Białkówka"

29-08-2017
Nadleśnictwo Kolbuszowa organizuje imprezę na orientację Już 10 września w niedzielę odbędzie Zielony Punkt Kontrolny „Białkówka”. Podczas biegu uczestnicy będą mieć za zadanie znalezienie jak największej liczby punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie

Zielony zakątek edukacji i integracji w Sędziszowie Małopolskim

07-07-2017
Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Uzupełniono zadrzewienia w parku dworskim przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu

06-07-2017
Zespół dworsko – parkowy przy szkole w Zgłobniu, którego integralną część stanowi park objęty ochroną konserwatorską powstał w I dziesięcioleciu XIX w. i jest jednym z najcenniejszych zabytków tego typu na terenie powiatu rzeszowskiego.

Nasadzono drzewa w Trzebownisku

05-07-2017
Celem inicjatywy było zrewitalizowanie pasa drogowego. Działanie to polegało na zagospodarowaniu pasa drogowego zdewastowanego w wyniku budowy autostrady oraz przywróceniu naturalnych siedlisk dla zwierząt i roślin.

Rewitalizacja zieleni w gminie Lubaczów

04-07-2017
W ramach Inicjatywy zrewitalizowano zieleń w Hucie Kryształowej, Piastowie i Baszni Dolnej.

Mini park w Jasionce

03-07-2017
Rewitalizacja przyczyniła się do odbudowania naturalnych siedlisk przyrodniczych. Inicjatywa polegała na budowie mini parku, poprzez zasadzenie wzdłuż cieku drzew, m.in. olszy, wierzby, klonu, buka i lipy wraz z ich zabezpieczeniem.

Kłody bartne w Nadleśnictwie Głogów

28-06-2017
Pszczoła miodna jest gatunkiem zanikającym w przyrodzie, od jej występowania zależne jest 75% naszego pożywienia. Bartnictwo jest dziedziną, która praktycznie zanikła. Od jej funkcji zapylającej uzależnione jest występowanie wielu gatunków roślin.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo