Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Młodzież budowała budki dla jerzyków

28-02-2017
25 lutego 2017r. w Wiśniowej, przy Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty instruktażowe z budowania budek lęgowych zorganizowane dla miejscowej młodzieży.

Kolejne 14 Inicjatyw

24-10-2016
Już po raz drugi rozpoczyna się projekt pod znakiem Inicjatyw lokalnych dla środowiska w naszym województwie.

Pójdźka w krajobrazie rolniczym okolic Rzeszowa i Tyczyna

01-10-2016
Pójdźka Athene noctua jest jednym z rzadszych przedstawicieli sów na terenie planowanych działań, co spowodowane jest między innymi ciągłym spadkiem jej liczebności poprzez zanik pierwotnych siedlisk lęgowych.

Nowa ścieżka w szkolnym ogrodzie „Niezapominajka”

30-09-2016
W dniu 28 września 2016 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej 18 przystankowej ścieżki przyrodniczej.

Aleja dereniowa w Huwnikach

30-09-2016
Celem Inicjatywy było więc przywrócenie do świadomości lokalnej społeczności piękna i funkcjonalności alei dereniowych w regionalnym krajobrazie oraz warsztaty instruktażowe.

Czy oddolne działania Liderów Inicjatyw na rzecz środowiska przyniosły spodziewane efekty?

28-09-2016
Dnia 26/09/2016 r. ( w godz. 14:00 – 16:00) w Hotelu Ambasadorskim, ul. Rynek 13 – 14, 35 – 064 Rzeszów, odbyło się III spotkanie (ostatnie) Liderów Inicjatyw Lokalnych dla środowiska.

Płazy na terenie gminy Tyczyn

19-09-2016
Głównym celem Inicjatywy był monitoring płazów na terenie gminy Tyczyn (rozpoznanie siedlisk ich występowania oraz zagrożeń).

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo