Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Szkolny ogród "Niezapominajka"

01-09-2016
Szkolny ogród „Niezapominajka” został utworzony w roku 2005 we współpracy z Nadleśnictwem w Głogowie Młp. Powstała w nim ścieżka przyrodnicza, która liczy 12 przystanków.

Na rzecz Zielonego Podkarpacia będą działać lokalni Liderzy

03-08-2016
Jest już decyzja w sprawie dofinansowania Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”.

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Dębowy Gaj"

20-07-2016
Zapraszamy na nowo powstałą ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną w Kalwarii Pacławskiej.

Nowa infrastruktura na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej "Bór" k. Głogowa Młp.

14-07-2016
Przedsięwzięcie miało na celu poprawę infrastruktury przyrodniczo-edukacyjnej, która z upływem czasu została zniszczona/wyeksploatowana. Zadanie polegało na odtworzeniu ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Bór k/ Głogowa Małopolskiego.

Zrewitalizowany park podworski w Lubaczowie

04-07-2016
Celem projektu było oczyszczenie stawów będących częścią zabytkowego założenia ogrodowego wokół „Zamku” w Lubaczowie.

Zadrzewienia śródpolne w gminie Chłopice

02-07-2016
Głównym celem przedsięwzięcia była odnowa zadrzewień i zakrzewień śródpolnych gatunkami drzew w gminie Chłopice.

Przyszkolne arboretum w Racławówce

29-06-2016
Celem projektu było stworzenie arboretum przy szkole w Racławówce.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo