Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Audycje radiowe

Audycje radiowe

Cykl 10 audycji radiowych: ochrona bioróżnorodności w województwie podkarpackim a wypas owiec.

 

 
1 audycja radiowa
Co to jest bioróżnorodność?
Co to jest bioróżnorodność, co wpływa na ubożenie bioróżnorodności, jaki wpływ na bioróżnorodność ma gospodarka pasterska i  czym Podkarpacie wyróżnia się pod względem bioróżnorodności. Rozmowa z  entomologiem – dr inż. Tomaszem Olbrychtem i dr inż. Pawłem Wolańskim z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

2 audycja radiowa
Wpływ wypasu na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk
Jak zmienia się różnorodność gatunkowa na użytkowanych pastwiskach, a jak wyglądają tereny nieużytkowane, co tracimy zaprzestając użytkowania  i dlaczego działalność rolnicza bywa niezbędna? Rozmowa z  dr inż. Pawłem Wolańskim z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.


3 audycja radiowa
Dlaczego właśnie owce?
Dlaczego to właśnie owce są zwierzętami, których wypas pozwala na zachowanie bioróżnorodności. Rozmowa z dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwigą Topczewską z Kolegium Nauk Przyrodniczych i Grzegorzem Sienko z Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Sanoku.

 

 

4 audycja radiowa
Gatunki flory występujące na terenach wypasu
Gatunki roślin znajdujących się na łąkach, na których wypasane są owce. Rozmowa z  dr inż. Pawłem Wolańskim z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
5 audycja radiowa
Gatunki fauny występujące na terenach wypasu
Gatunki zwierząt znajdujących się na łąkach, na których wypasane są owce. Rozmowa z  dr inż. Pawłem Wolańskim z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

6 audycja radiowa
Pastwiska ekstensywne a pastwiska intensywne
Porównanie ekstensywnej gospodarki pastwiskowej z intensywną gospodarką pastwiskową. Rozmowa z dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwigą Topczewską z Kolegium Nauk Przyrodniczych i Adamem Szarym, biologiem z Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 

 

7 audycja radiowa
Jaki wpływ na zachowanie krajobrazu kulturowego ma wypas owiec?
Krajobrazy pasterskie to jedne z najstarszych typów krajobrazu kulturowego. Audycja odpowiada na pytanie jakie znaczenie na zachowanie krajobrazu kulturowego ma wypas owiec. Rozmowa z dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwigą Topczewską z Kolegium Nauk Przyrodniczych, Adamem Szarym, biologiem z Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Tomaszem Leyko, rzecznikiem marszałka województwa podkarpackiego.
 

8 audycja radiowa

Mechanizacja rolnictwa a bioróżnorodność

Mechanizacja i intensyfikacja rolnictwa doprowadzają do pogorszenia warunków siedliskowych dla tzw. łąkowo-pastwiskowych gatunków ptaków, efektem czego jest znaczne zmniejszenie ich liczebności. Koszona intensywnie trawa jest jednolita, a przez to uboższa w miejsca dające schronienie przed drapieżnikami. Rozmowa z  dr inż. Pawłem Wolańskim z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Marianem Stójem, ornitologiem.

 
Co mogę zrobić, aby pomóc w ratowaniu bioróżnorodności?
Jaki wkład w zachowanie różnorodności może mieć każdy z nas? Sadzenie różnych gatunków roślin, postawienie budki lęgowej, dokarmianie ptaków we właściwy sposób, lub wystawienie poidełka z wodą dla zwierząt – to tylko niektóre ze sposobów ratowania środowiska i bioróżnorodności. Rozmowa z  entomologiem – dr inż. Tomaszem Olbrychtem i dr inż. Pawłem Wolańskim z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
10 audycja radiowa
Dobre praktyki
Dobre przykłady zachowania bioróżnorodności w województwie podkarpackim w ramach programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”. Rozmowa z Tomaszem Leyko, Rzecznikiem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 

 

  Fot. Małgorzata Pociask

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo