Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Audycje telewizyjne

 

Audycja 1: Rośliny dawnych wsi i pastwisk

Południowa i wschodnia część województwa podkarpackiego (Beskid Niski, Bieszczady, Góry Sanocko – Turczańskie, Pogórze Przemyskie i Roztocze Wschodnie) to tereny, które jeszcze w pierwszej połowie XX wieku były gęsto zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo, a dzisiaj są ostojami przyrody. Pod koniec II wojny światowej i tuż po niej wiele wsi zniknęło. Po dawnych domostwach, zabudowaniach gospodarczych, polach i pastwiskach pozostało niewiele śladów. W poszukiwaniu miejsc, gdzie się znajdowały pomagają nam rośliny i zespoły roślinne charakterystyczne dla środowisk, w których kiedyś gospodarował człowiek, a dziś rządzi przyroda.

 

Link do filmu:

https://youtu.be/OEQKSHbmyjc

 

Audycja 2: Łuska Bystrego

Okolicach nieistniejących wsi Rabe i Huczwice niedaleko Baligrodu, które są interesującymi geologicznie enklawami w Bieszczadach. Odwiedzając te tereny możemy zobaczyć  najniżej położone w Polsce gołoborze, kamieniołomy, starą sztolnię i źródła wód mineralnych. Osobliwości, o których mowa kryją się na wschodnim krańcu Wysokiego Działu – największego kompleksu leśnego w Bieszczadach. Gołoborze w Rabem, które zalega na wysokości 540 – 610 m n.p.m. i jest najniżej położonym tego typu tworem w Polsce.  Znajduje się ono w obrębie podjednostki tektonicznej, zwanej Łuską Bystrego, w której odsłaniają się najstarsze utwory strefy przeddukielskiej m.in. warstwy cieszyńskie, lgockie  i istebniańskie. Rumowiska skalne pokrywają stoki wzniesienia o kształcie trójgraniastej piramidy.

 

Link do filmu:

 

Audycja 3: Z biegiem Jasiołki

Na terenie Beskidu Niskiego znajdują się nadal mało znane tereny Beskidu Niskiego wzdłuż biegu rzeki Jasiołka, od jej źródeł aż po Duklę. Ten słabo zaludniony obszar stanowi dobre miejsce do wypraw dla prawdziwych traperów chcących samotnie poznawać osobliwości przyrodnicze i kulturowe tego regionu. Obszar ten objęto ochroną tworząc Jaśliski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000.

 

Link do filmu:

https://youtu.be/T7Ibew23YP4

 

Audycje telewizyjne zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach zadania „Skarby podkarpackiej przyrody”.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo