Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Akademia Zrównoważonego Rozwoju

W dniach 7 – 10 czerwca 2021 r. odbyła się Akademia Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie zostało zorganizowane w formule on-line. Głównym celem wydarzenia była prezentacja dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody i rozwoju turystyki w parkach narodowych w województwie podkarpackim. Wydarzenie skierowane było dla przedstawicieli ukraińskich parków narodowych (Beskidy Skolskie, Huculszczyzna, Synewyr) oraz dla przedstawicieli Magurskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Podczas wydarzenia uczestnicy zapoznali się z najlepszymi praktykami rozwoju turystyki aktywnej na obszarach chronionych, poprzez spotkania z zarządcami i pracownikami parków narodowych, rozmowy i wykłady na temat udostępniania turystom parków narodowych oraz ochrony cennych obszarów w parkach narodowych.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych dot.:

  

Pliki do pobrania

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo