Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Film promocyjny

Film ma na celu promocję zrównoważonej turystyki na obszarach chronionych pogranicza polsko-ukraińskiego. Turystyka zrównoważona to turystyka, która polega na poszanowaniu wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych obszarów turystycznych, respektowaniu i ochronie zasobów naturalnych, szacunku dla tradycji społeczności lokalnych przy równoczesnym wykorzystaniu możliwości jakie daje turystyka dla rozwoju gospodarczego regionu. Na obszarach przyrodniczo cennych pogranicza polsko-ukraińskiego można realizować wiele form turystyki. Wiele form turystyki może być realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo, które zostały objęte ochroną ze względu na szczególne wartości ekosystemowe, siedliskowe lub krajobrazowe. Ruch turystyczny na takich obszarach jest podporządkowany celowi nadrzędnemu, czyli ochronie przyrody. Możliwości realizacji danych form turystyki są różne na obszarach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w Polsce i na Ukrainie.

 

Zabraszamy do obejrzenia filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=YV10otPtOF4&t=203s

 


Materiał filmowy powstał w ramach projektu pt. „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo