Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Materiały radiowe

Cykl 10-ciu programów związanych z zasadami aktywnego spędzania wolnego czasu na obszarach chronionych przyrodą bez szkody dla środowiska na pograniczu polsko-ukraińskim. 

 

Tematyka programów opierać się będzie głównie na następujących obszarach:
a. Zrównoważony rozwój – co oznacza i co o nim mówią oficjalne dokumenty.
b. Dlaczego Karpaty są cenne? Co grozi Karpatom?
c. Turystyka na obszarach cennych przyrodniczo na pograniczu polsko-ukraińskim.
d. Rozwój turystyki w parkach narodowych w województwie podkarpackim – Magurski i Bieszczadzki.
e. Rozwój turystyki w ukraińskich karpackich parkach narodowych – np. Beskidy Skolskie, Synewyr, Huculszczyzna.
f.  Konwencja Karpacka.

 

1 audycja radiowa

Bieszczady stają się celem coraz większej liczby turystów. W maju na bieszczadzkie szlaki weszło 40 i pół tys. osób, a w czerwcowy weekend 25 tysięcy. Rozmowa z dr Ryszardem Prędkim - Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego o aktywnej turystyce w BdPN.

 

 

2 audycja radiowa

Turystyka konna na obszarze BdPN rozwija się w oparciu o Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego w Wołosatem oraz Stanicę Turystyki Konnej w Tarnawie Niżnej. Ośrodki te dysponują pewną ilością koni przystosowanych dla potrzeb turystyki konnej, część koni przygotowywana jest również do udziału w rajdach konnych.

 

 

 

3 audycja radiowa

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Rozmowa z pracownikami Bieszczadzkiego Parku Narodowego zajmującymi się edukacją ekologiczną.

 

 

4 audycja radiowa

Magurski Park Narodowy to jeden z najmłodszych polskich parków narodowych. Rozmowa z Norbertem Kieciem - Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego o turystyce i przyrodzie na tym terenie.

 

 

5 audycja radiowa

Na terenie Magurskiego PN stwierdzono 160 gatunków ptaków z czego 117 gatunków należy do lęgowych. Do najciekawszych elementów awifauny lęgowej należą ptaki szponiaste. Z 19 gatunków gniazdujących w Polsce, 13 występuje w Karpatach, a 8 z nich gnieździ się w Magurskim PN. Najliczniejszy jest myszołów. Drugim pod względem liczebności ptakiem drapieżnym jest orlik krzykliwy. Gatunek ten - umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - gnieździ się na tym terenie w liczbie około 31-35 par. Rozmowa z Damianem Nowakiem - ornitogiem, pracownikiem Magurskiego PN o gatunkach ptakach wystepujących na tamtym terenie.

 

 

6 audycja radiowa

Aktualnie na terenie Parku istnieje sieć szlaków turystycznych o łącznej długości ok.150 km, są to szlaki piesze, ścieżki rowerowe, ścieżki przyrodnicze, trasy konne. Rozmowa z Sławomirem Basistą - pracownikiem Magurskiego PN nt. turystyki na terenie parku.

 

 

 

7 audycja radiowa

Bieszczadzki Park Narodowy wchodzi Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” w ramach programu UNESCO „Człowiek i Biosfera”, Rozmowa z dr Przemysławem Wasiakiem - Zastepcą Dyrektora Bieszczadzkiego PN o rezerwacie biosfery i przyrodzie bieszczadzkiej.

 

 

 

8 audycja radiowa

Park Narodowy „Beskidy Skolskie” powstał na bazie istniejących od 1983 roku: Skolskiego Rezerwatu Leśnego i Parków Krajobrazowych „Zelemeń” oraz „Majdan”, które utworzono w celu ochrony bukowych oraz jodłowo-bukowych kompleksów leśnych. Na terenie Parku znajduje się dostępny do zwiedzania państwowy historyczno-kulturowy rezerwat „Tustań”. W 2010 roku na teren parku przywieziono częściowo z Polski oraz Hiszpanii stado Żubrów Europejskich w celu osiedlenia zwierząt na terenie parku. Stado obecnie liczy 20 osobników oraz wykazuje gotowość do prokreacji (rozmnażania się), co świadczy o aklimatyzacji zwierząt.

 

 

9 audycja radiowa

Aby chronić przyrodę, każdy z nas potrzebuje osobistej motywacji. Czy będzie to zachwyt nad łąką ukwieconą storczykami, czy strach o jeża przechodzącego ruchliwą drogę, czy może świadomość współzależności wszystkich organizmów – to wszystko jest ważne. Chcemy Wam pokazać świat dzikiej przyrody, pomóc go zrozumieć i sprawić, byście się nim zachwycili. Temu służy edukacja. ekologiczna, o której opowiada Magdalena Kuś - pracownik Magurskiego Parku Narodowego.

 

 

10 audcyja radiowe

Ochrona przyrody oraz turystyka w Karpatach na pograniczu posko-ukraińskim. Rozmowa z Markiem Kusiakiem - przewodnikiem beskidzim oraz Oksaną Maryskewicz z Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk  Ukrainy.

 

 

 

fot. M.Pociask, A. Olejnik, M. Jedynak,  J. Szarek,A. Gancarz, A. Krzykwa, M. Kusiak

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo