Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Impreza edukacyjna

   

 IMPREZA EDUKACYJNA 

"RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA"

 

 

W dniu 15 września 2018 r. w miejscowości Zatwarnica (gm. Lutowiska, powiat bieszczadzki) odbyła się impreza edukacyjna „Razem dla Zielonego Podkarpacia”. Impreza edukacyjna została zorganizowana w ramach projektu "Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę". Celem imprezy była popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenia ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania tego potencjału i budowanie integracji różnych grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego. 

 

Podczas trwania imprezy na uczestników czekało wiele atrakcji. Jedną z nich były  wycieczki przyrodnicze (ornitologiczna, botaniczna, herpetologiczno-entomologiczna, ścieżkami edukacji leśnej Nadleśnictwa Stuposiany oraz Nadleśnictwa Lutowiska). Wycieczki prowadzone były przez przyrodników i leśników na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie. Udział w nich był bezpłatny. Dzięki wycieczkom po terenach cennych przyrodniczo pod opieką wykwalifikowanej osoby uczestnicy mogli zapoznać się z różnorodnością biologiczną na terenie bieszczadzkich lasów. Pomimo deszczu wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

 

   

 

Główną atrakcją imprezy był Podkarpacki Jarmark Edukacji Ekologiczno- Przyrodniczej, który znajdował się wokół Chaty Bojkowskiej.  Na jarmarku znajdowały się między innymi stoiska z ofertami edukacji i turystyki przyrodniczej, wystawa fotografii przyrodniczych organizowana przez WWF, kiermasz książek i publikacji ekologiczno-przyrodniczych, stoiska z rękodziełem, z jadłem regionalnym oraz wystawa komiksów nagrodzonych w ramach konkursu „Warto współpracować dla przyrody”, którego przedmiotem było stworzenie komiksu/historii obrazkowej na temat rozwiązywania konfliktów na płaszczyźnie człowiek – przyroda i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz przyrody.

 

   

 

Edukacyjną rolę dla młodszych uczestników imprezy i nie tylko z pewnością pełnił konkurs wiedzy o przyrodzie Podkarpacia. Konkurs składał się z dwóch części: testowej (eliminacje do finału) i praktycznej (finałowej), podczas której laureaci rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt oraz wykazywali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w lesie. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach tj. indywidualnej i zespołowej. Zwycięzcy otrzymali m.in. pamiątkowe statuetki (zwierząt leśnych: wilk, niedźwiedź, ryś) oraz dyplomy. 

 

  

 

W Kinie Końkret odbyło się seminarium popularnonaukowe pn. „Turystyka na cennych przyrodniczo obszarach Podkarpacia – szansa czy zagrożenie”. Podczas jego trwania przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnych doświadczenia i stanowiska różnych grup – przede wszystkim leśników, naukowców, ekologów, specjalistów ochrony przyrody, branży turystycznej – dotyczące wykorzystania turystycznego obszarów cennych przyrodniczo w województwie podkarpackim.

 

  

 

Częścią imprezy, która wywołała największe emocje była debata z uczestnikami seminarium, która miała miejsce na scenie przy Chacie Bojkowskiej. Na spotkaniu pojawiło się wiele podmiotów i  grup interesariuszy, które zajmują się ochroną przyrody, korzystają z jej zasobów oraz, które mają na nią znaczący wpływ (m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, Lasy Państwowe, organizacje ekologiczne, przedsiębiorcy i lokalna społeczność). Na styku tak wielu grup pojawiły się sprzeczne interesy m.in. z jednej strony potrzeba ochrony i zachowania cennych przyrodniczo obszarów, z drugiej presja urbanizacyjna, z innej strony gospodarowanie zasobami przyrody. Konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy trwają już od lata i czasami wydaje się być niemożliwym aby je rozwiązać ze względu na sprzeczne interesy.  W pełnej świadomości istniejących konfliktów, ale pomimo nich, trzeba znaleźć płaszczyznę na której dane grupy mogą współpracować, podjąć wspólną inicjatywę i małymi krokami budować integrację i wspólny potencjał z wykorzystaniem, ale przede wszystkim na rzecz przyrody.  

 

   

 

Zakończeniem imprezy była część artystyczna, na którą składała się inscenizacja teatralna „Jak Bies z Sanem wojował czyli o początku Bieszczadów” w wykonaniu Teatru Wielu Pokoleń z Baligrodu” oraz koncert bieszczadzkiego barda Adama „Łysego” Glinczewskiego.  Gawędziarz, rzeźbiarz, poeta i muzyk Adam Glinczewski zwany "Łysym", żyje w Bieszczadach od 30 lat. Przybrany bieszczadnik z Wrocławia jest dziś jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w regionie, bieszczadzkim zakapiorem, który jak mało kto zna i rozumie góry. 

 

   

 

Po zakończeniu imprezy dodatkową atrakcją dla mieszkańców oraz turystów był pokaz astronomiczny na terenie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”, który chroni przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem wyjątkowego środowiska naturalnego jakim jest nocna ciemność. Takie obszary są odpowiednikiem rezerwatów chroniących wyjątkowo cenne przyrodniczo miejsca. Obszary takie, jak w przypadku klasycznych rezerwatów przyrody, pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne. 

 

Mimo trudnych warunków ze względu na pogodę impreza edukacyjna „Razem dla Zielonego Podkarpacia” cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców jak i ludzi odwiedzających w tym dniu okolice Zatwarnicy. Efektem powyższego wydarzenia z pewnością jest wzrost merytoryczny świadomości ekologicznej społeczności oraz budowa w pewnym stopniu integracji środowisk grup interesariuszy biorących udział w imprezie. 

 

Więcej zdjęć z imprezy można obejrzeć w galerii

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo