Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Nasze publikacje

 "ZAGOSPDOARUJ ZIELONE PODKARPACIA" - GRA DYDAKTYCZNA 

To edukacyjna, proekologiczna, planszowa gra strategiczna. 

 

Gra rozgrywana jest na kolorowej planszy miasta Wilczogród, na której zostały wyznaczone cztery strefy miasta (historyczno-zabytkowa, mieszkaniowo-usługowa, gospodarczo-przemysłowa, przyrodnicza). W strefach tych wytyczone z kolei zostały miejsca przeznaczone pod inwestycje gminy lub inwestycje kapitału prywatnego wymagające zgody władz miasta. Uczestnicy zostają podzieleni na 4 ugrupowania - lokalna władza samorządowa, przedsiębiorcy, miłośnicy przyrody oraz mieszkańcy. Każde ugrupowanie otrzymuje karty celów, które mają do zrealizowania w poszczególnych obszarach. Gra składa się z 4 tur. Gra jest trochę zabawą w teatr, po części odgrywaniem opisanych ról (z marginesem dla autorskich improwizacji). Nie wymaga specjalistycznej wiedzy, jest formą nauki poprzez zabawę.
 
 
 
 
 
"CZŁOWIEK VS PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM" 
To publikacja będąca zbiorem artykułów na temat różnych problemów na styku CZŁOWIEK - PRZYRODA w województwie podkarpackim.  
 
W niniejszej publikacji został zawarty szereg artykułów popularno-naukowych, które dotyczą różnych problemów na płaszczyźnie człowiek-przyroda, jakie pojawiają się na terenie województwa podkarpackiego. Składa się ona z kilku obszarów tematycznych, m.in. konflikty społeczne na przykładzie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, wpływ działalności człowieka na kształtowanie i utrzymanie bioróżnorodności na obszarach chronionych czy natężenie i struktura ruchu turystycznego na szlakach parków narodowych województwa podkarpackiego. Publikacja poprzez nakreślenie konfliktów zwraca tym samy uwagę na podstawy prawne dotyczące funkcjonowania systemu ochrony przyrody w Polsce.
 
 
 
"WSPÓLNE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO" 
To publikacja ukazująca bogactwo przyrodnicze i bioróznorodność naszego województwa. 
 
Publikacja „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego” jest kolejnym tego typu działaniem dla naszego regionu. Opracowanie poświęcone jest charakterystyce środowiska przyrodniczego województwa podkarpackiego oraz formom ochrony przyrody, do których należą dwa parki narodowe, 96 rezerwatów przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 63 obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Przedstawione zostały takie regiony m.in. jak Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko-Turczańskie czy Kotlina Sandomierska, gdzie pojawiają się magiczne krajobrazy, niespotykane nigdzie indziej gatunki rzadkich roślin czy zwierząt. 
 
 
 
 
 
 
 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo