Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Nasze publikacje

 

FAUNA WODNA POTOKÓW KARPACKICH. PRZEWODNIK TERENOWY

Autorzy: prof. Krzysztof Kukuła, dr Aneta Bylak

 

Przekazujemy do Państwa rąk opracowanie, które jest próbą przybliżenia w  przystępnej formie, czytelej dla niespecjalisty, świata ukrytego w górskich rzekach i potokach. Wędrując po górach i malowniczym Pogórzu Karpackim, naszą uwagę skupia przede wszystkim ukształtowanie terenu, jak np. połoniny w Bieszczadach czy kompleksy leśne, które wyjątkowo pięknie wyglądają jesienią. Niektórzy zaobserwują również ptaki szybujące po niebie, kolorowe motyle, kwitnące kwiaty. Wędrując, zwracamy także uwagę na rzeki i potoki, ale właśnie najczęściej w aspekcie krajobrazowym. Natomiast my chcielibyśmy pokazać Państwu choć malenki fragment niezwykle różnorodnej fauny wodnej i skierować Państwa uwagę na to, co ukryte pod wodą, tak, aby ryby nie yły obiektem zainteresowania tylko wędkarzy, a bezkręgowce żyjące w potokach górskich wzbudzały także zainteresowanie nie tylko naukowców.

 

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ KARPAT WSCHODNICH. GRA DYDAKTYCZNA

Autor: Adam Szary

 

Strategia gry oparta jest na koncepcji planszowej, połączonej z kartami typowych siedlisk oraz strategicznie ważnych gatunków: unikatowych, chronionych, "naturowych, a także tych szczególnie istotnych dla karpackich ekosystemów. Gra składa się z następujących części: 1 plansza graficzna, 54 pionki (gatunki fauny), 64 karty roślinne (gatunki flory), 26 kart siedliskowych oraz 20 żetonów.

Niniejsza gra rozwija nstępujące umiejętności:

- zapoznanie się z florą, fauną i całymi ekosystemami Karpat w układzie piętrowym;

- zapamiętywanie preferencji glebowych i klimatycznych u poszczególnych roślin;

- odnotowanie powiązań między gatunkami roślin i zwierząt, a siedliskami;

- zwórcenie uwagi na wybrane elementy najcenniejszych zasobów karpackiej przyrody;

- myślenie strategiczne w kontekście ekologicznych powiązań i procesów

 

PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE PRZYRODNICZEJ „KNIEJA” W NOWOSIÓŁKACH
- wersja dla dorosłych

Autor: Adam Szary

 

Wchodząc na ścieżkę „Knieja” w Nowosiółkach  warto mieć przy sobie przewodnik, który ułatwi nam lepsze zrozumienie tego, co nas otacza. Z   pewnością niniejsza pozycja nie wyczerpuje przyrodniczych zagadnień, stanowiąc zaledwie ich „muśnięcie”, jednak nie było naszym zamysłem, by encyklopedycznie tu  wszystko opisać. Chcieliśmy raczej zainspirować do samodzielnego wgłębiania się w fascynujący świat przyrody splecionej z historią – w zaginiony świat Bieszczadów, który  tutaj możemy zażyć. Zapraszamy więc, do wędrówki prze okoliczne góry – i wędrówki w czasie, w podwójnym tego słowa znaczeniu: sięgając bogatej historii Bojków i  Łemków, jak też przechodząc kolejno przez cztery pory roku, bo też każda z tych pór i każdy rozdział historii stanowi równie ciekawą odsłonę tego tajemniczego świata …

 

 

 

QUEST. WYPRAWA ODKRYWCÓW. SZLAKIEM STAREJ OSADY  ZA LASEM „NOWOSIÓŁKI”

Opracowanie: Urszula Wachałowska - Szkoła Przetrwania „Bukowe Berdo”

 

Wyprawa będzie mieć charakter zarówno przyrodniczy jak i historyczny. Odkrywca dotrze do dawnej wioski, która istniała tu przez 1947 rokiem. Na trasie przy odrobinie szczęścia będzie można spotkać mieszkańców Karpackiej Puszczy.
W Queście, z którym wyruszysz na szlak będziesz uzupełniał odpowiednie rubryki związane z tym regionem. Odpowiednio przepisane ponumerowane literki stworzą hasło.

 

 

 

 

 

 

 

CZERWONA KSIĘGA ROŚLIN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Autorzy: Zespół ekspertów z Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Biologiczno-Rolniczego
część I: Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin, Magdalena Natalia Wolanin
część II: Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Rogut

Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego jest pierwszym tego typu dziełem opracowanym dla naszego regionu. Ukazuje skalę zagrożeń poszczególnych składników szaty roślinnej; zarówno gatunków, jak i zbiorowisk roślinnych. Czytelnik znajdzie tu informacje o aktualnym stanie stanowisk cennych gatunków oraz zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na obszarze województwa podkarpackiego. Opracowanie składa się z dwóch korespondujących ze sobą części. W pierwszej zostały zawarte charakterystyki dotyczące aktualnego statusu poszczególnych gatunków, rozmieszczenia stanowisk, a także informacje na temat siedlisk występowania i głównych czynników zagrażających ich populacjom. W drugiej części omówiono zagadnienia dotyczące zanikających bądź narażonych na wyginięcie zbiorowisk roślinnych oraz czynników przyczyniających się do ich ustępowania.

  

SZLAKIEM PODKARPACKIEJ PRZYRODY oraz SKARBY I SPEKTAKLE PODKARPACKIEJ PRZYRODY

Opracowanie: Telewizja TVP Rzeszów

 

Magiczne krajobrazy, niezwykłe spektakle dzikiej natury, niespotykane gdzie indziej nagromadzenie rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz skarby przyrody nieożywionej sprawiają, że województwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów na kontynencie. Film przewodni „Skarby i spektakle podkarpackiej przyrody” (25 min.) pokazuje te niezwykłe aspekty bioróżnorodności w pięknej opowieści. Ponadto na płycie znajdziemy 12 odcinków filmów (5 min/odcinek) o wybranych ścieżkach przyrodniczych naszego województwa, które bez wątpienia zachęcą do wyruszenia na ich szlak. Wśród ścieżek znajdą się „Trzy ścieżki tożsamości” w Dubiecku, ścieżka „Knieja” w Nowosiółkach czy przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomiejskiej.

 

 

 

 PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE "KNIEJA" W NOWOSIÓŁKACH

- wersja dla dzieci

Autor: Adam Szary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNIK PO WYBRANYCH ŚCIEŻKACH PRZYRODNICZYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Autorzy: Małgorzata Draganik, Grzegorz Sitko

 

Zbiór ścieżek w przewodniku stanowi ciekawą alternatywę dla długich, często niełatwych górskich szlaków pieszych Bieszczadów czy Beskidu Niskiego – choć i tam też kilka propozycji ścieżek mamy. Plusem takich ścieżek jest to, że są one udostępniane nieodpłatnie, często towarzyszą im zorganizowane miejsca z parkingiem, wiatą, miejscem na ognisko, tablicami edukacyjnymi. Są one również łatwiej dostępne, bo rozsiane po terenie całego województwa – więc i w Twojej okolicy, drogi Czytelniku, taka ścieżka najpewniej jest. Trasy najczęściej mają charakter pętli, a stopień trudności sprawia, że są dostępne zarówno dla osób starszych, jak i małych „kajtków” – idealne miejsce na rodzinny spacer. Z takiej wędrówki młodzi, ale i starsi odkrywcy wyniosą o wiele więcej niż z lekcji przyrody czy najlepszego programu na Discovery channel, bo dotykają przyrodę wszystkimi zmysłami – słyszą śpiew ptaków i szum liści czy potoku, widzą rośliny i zwierzęta, dotykają kory drzew, mchów, czują zapach lasu i kwiatów…

  

 

Pliki do pobrania

Quest o ścieżce w Nowosiółkach

Przewodnik po ścieżce "Knieja" w Nowosiółkach_wersja dla dorosłych

Przewodnik po ścieżce "Knieja" w Nowosiółkach_wersja dla dorosłych

Czerwona Księga Roślin Naczyniowych Województwa Podkarpackiego

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo