Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Zielony Punkt Kontrolny w Kolbuszowej


NAZWA INICJATYWY: Zielony Punkt Kontrolny na terenie ścieżki dydaktycznej "Białkówka"

OBSZAR DZIAŁANIA: Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej

OKRES REALIZACJI: październik 2015 - czerwiec 2016 r.

CEL INICJATYWY: Udostępnienie terenów leśnych w celach uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych

OBSZAR REALIZACJI: Miasto Kolbuszowa

 

Na jednej ze ścieżek dydaktycznych położonych na gruntach Nadleśnictwa Kolbuszowa („Białkówka”) wdrożono koncepcję udostępnienia lasu pod nazwą „Zielony Punkt Kontrolny (ZPK)”.

 

ZPK przyczyni się do udostępnienia terenów leśnych w celach uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych. Stworzenie ZPK na ścieżce położonej na trasie Przyrodniczego szlaku Puszczy Sandomierskiej służy ochronie miejsc cennych przyrodniczo i promowaniu terenu ciekawego turystycznie, a mniej wrażliwe przyrodniczo.

 

Przyciągnięcie turystów na ścieżkę Białkówka przekieruje ruch turystyczny na tereny poza obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska (PLB 180005), co służy ochronie środowiska przyrodniczego. Poszukiwanie umieszczonych na stałe punktów kontrolnych, na bazie specjalistycznej mapy do orientacji sportowej, odbywające się w kontakcie z naturą, daje ogromną satysfakcję każdemu, kto zdecyduje się podjąć to wyzwanie.

 

Dzięki realizacji tej inicjatywy został uregulowany ruch turystyczny i skierowany na ścieżkę przyrodniczą „Białkówka”, która dzięki ZPK stała się miejscem do uprawiania orienteeringu. Miejsca wrażliwe przyrodniczo zostały odciążone. Dla lokalnej społeczności miejsce to stało się terenem wypraw rodzinnych. Istniejący w Kolbuszowej klub Nordic-Wolking będzie mógł korzystać z przygotowanych map i dodatkowo urozmaicać piesze wypady z kijkami. Również Kolbuszowski Klub Turystyczny będzie mógł organizować marsze na orientację bazując na stałych punktach kontrolnych.

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

 

 

"Przed"
"Przed"
"Przed"
"W Trakcie"
"W Trakcie"
"W Trakcie"
"Po"
"Po"
"Po"

Pliki do pobrania

Białkówka ZPK - trasa krótka [A]

Białkówka ZPK - trasa średnia [B]

Białkówka ZPK - trasa długa [C]

Białkówka ZPK - All controls

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo