Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Grąd w Średniej Wsi

GRĄD W ŚREDNIEJ WSI
 
Utworzony został w roku 2003, na powierzchni 58, 19 ha na terenie miejscowości Średnia Wieś, w gminie Lesko, w powiecie leskim. Położony jest w rejonie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Rezerwat obejmuje fragmenty zbiorowisk gradowych na wzniesieniach położonych nad Sanem: Górze Sierocie (369,3 m n.p.m.) oraz sąsiednim, bezimiennym wzniesieniu (422,8 m n.p.m.) należą one do pasma Czulni (576 m n.p.m.) - elementu Pogórza Leskiego. W odległości około 400- 500 m od jego granic przepływa San, który oddziela rezerwat od miejscowości Średnia Wieś i pobliskiej Bachlawy. Od momentu rozebrania drewnianego mostu na Sanie dotrzeć do niego można jedynie od strony Zwierzynia, wędrując po prawej stronie rzeki. 
 
Grąd w Średniej Wsi,...
Średnia Wieś, w głębi...
Grąd w Średniej Wsi,...

„Grąd w Średniej Wsi” obejmuje fragment subkontynentalnego grądu o wysoki stopniu naturalności. Ochroną objęto w nim dwa cenne wiekowo siedliska żyznego lasu lipowo- grabowego z domieszką dębu wiązu i brzozy w wieku ponad 100 lat oraz sosny zwyczajnej w wieku ok. 130 lat, prawdopodobnie naturalnego pochodzenia. W składzie flory rezerwatu  zanotowano dotychczas około 200 gatunków roślin, z czego 32 to taksony górskie. Najczęściej spotykane to: turzyca orzęsiona, marzanka wonna, gajowiec żółty, miodunka ćma, podagrycznik pospolity, gwiazdnica gajowa, zawilec gajowy, wietlica samicza, nerecznica samcza i bluszczyk owłosiony. 

 

W rezerwacie jest ogółem 20 taksonów chronionych (12 objętych ochroną ścisłą i 8 częściową). Gatunki objęte ochrona ścisłą to: parzydło leśne, pokrzyk wilcza jagoda, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, podkolan biały, paprotka zwyczajna i cebulica dwulistna. 
 
Grzyby podlegające ochronie ścisłej reprezentują: szyszkowiec łuskowaty, sromotnik bezwstydny i szmaciak gałęzisty. Do licznych grzybów objętych ochroną częściową w rezerwacie należą m.in. gatunki z podgromady podstawczaków: borowik szlachetny, podgrzybek zajączek i podgrzybek złotawy, lakówki, czubajka kania i gałęziaki. 
 
Zalesione zbocza, na których powstał rezerwat, od rzeki dzielą pola uprawne. Często możemy tu spotkać wychodzące z lasu sarny, jelenie, zające i lisy. Wiosną kwitną rosnące łanami żywokot sercowaty i bulwiasty oraz żywiec cebulkowy. Niedaleko rezerwatu nad Sanem znajduje się duże stanowisko pióropusznika strusiego. Ta dolina to także doskonałe miejsce polowań dla ptaków drapieżnych. 
 
Gajowiec żółty, fot....
Bluszcz pospolity, fot....
Cebulica dwulistna, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo