Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Hulskie im. Stefana Myczkowskiego

HULSKIE IM. STEFANA MYCZKOWSKIEGO

 
Utworzony został w roku 1983, na obszarze 189,87 ha, na terenie wsi Hulskie w gminie Lutowiska, w powiecie bieszczadzkim. Znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
 
Rezerwat położony jest w paśmie Otrytu na południowym zboczu gór Hulskie (na wysokości od 468 do 846 m n.p.m.) i chroni fragment puszczy bieszczadzkiej o pierwotnym charakterze. Jest to jeden z najłatwiej dostępnych obszarów, na którym można zobaczyć, jak bieszczadzka puszcza wyglądała przed wiekami, w jej zróżnicowaniu siedliskowym i wysokościowym. Do wysokości 550 m n.p.m. znajduje się las grądowy i olszynka karpacka. Powyżej występuje żyzna buczyna karpacka zróżnicowana na podzespoły: typowy, wilgotny z miesiącznicą trwałą i świeży z kostrzewą górską.
 
Hulskie im. Stefana...
Hulskie im. Stefana...
Hulskie im. Stefana...

Oprócz buków (najstarsze mają ponad 30 metrów wysokości, a ich wiek dochodzi do 200 lat) i jodeł rosną tutaj także jawory, jesiony i wiązy górskie. Flora rezerwatu liczy ok. 300 gatunków, w tym, wchodniokarpackie. Występują tu m.in.: goździk skupiony, sałatnica leśna i tojad. Z gatunków górskich można zobaczyć skrzypa olbrzymiego, goryczkę trójeściową, parzydło leśne, ciemiężycę białą, omiega górskigo i wiele innych. W rezerwacie występuje także języcznik zwyczajny- paproć o nie podzielonych liściach.

 

Rozległe kompleksy leśne pasma Otrytu oraz dolina Sanu, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny, są miejscem żerowania wielu gatunków zwierząt. Ten obszar jest ostoją wielkich puszczańskich drapieżników: niedźwiedzia brunatnego, wilka, żubra i rysia, które znajdują tutaj doskonałe warunki do bytowania. Możemy spotkać także żubry, jelenie, sarny i dziki. Liczni są przedstawiciele rzędu gryzoni, owadożernych oraz zajęczaków i łasicowatych. W rezerwacie i jego sąsiedztwie występuje ponad 50 gatunków ptaków, z drapieżnych: orzeł przedni, krogulec, jastrząb, myszołów zwyczajny, pustułka i trzmielojad. Najliczniejsze i najbardziej zauważalne są drobne ptaki śpiewające. Zaobserwować można też m.in. węża Eskulapa i salamandrę plamistą. 
 
Omieg górski, fot....
Goździk skupiony, fot....
Sałatnica leśna, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo