Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Husówka

HUSÓWKA
 
Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 71,96 ha na terenie wsi Sietesz w gminie Kańczuga, w powiecie przeworskim. Rezerwat położony jest na wysokości 260- 380 m n.p.m. Teren rezerwatu to nie tylko las, ale również urozmaicające krajobraz potoki i jary. Pięć potoków to lewobrzeżne dopływy rzeki Husówka, płynącej około 200 metrów od granic rezerwatu. To właśnie tej rzece rezerwat zawdzięcza swoją nazwę. 
Obszar chroniony obejmuje cenny starodrzew modrzewia europejskiego. Ale najcenniejszym i wyróżniającym elementem tego rezerwatu są naturalne skupiska kłokoczki, która właśnie w tej części Pogórza Dynowskiego znalazła optymalne warunki do rozwoju. Duża liczebność tego gatunku i jego odnawialność to podstawowe przyczyny utworzenia rezerwatu. Krzew ten, o przeciętnej wysokości 2- 3 m, występuje w lasach liściastych, głównie buczynach i grądach. Spotkać go można na południu kraju, zwartym zasięgiem występuje także na Pogórzu Strzyżowskim i Dynowskim.
 
Husówka, fot....
Tablica o rezerwacie
Husówka

Dostrzeżenie kłokoczki w pełni okresu wegetacyjnego, pośród gęstwiny leśnego poszycia, jest trudne, gdyż krzew ten wyglądem jest zbliżony do pospolitych u nas bzów. Najłatwiej rozpoznać ją jesienią, po charakterystycznych owocach, którymi są duże i skórzaste torebki zawierające po kilka nasion. Od szelestu nasion wewnątrz torebki, swoistego klekotu, powstała nazwa krzewu. Kłokoczka jest gatunkiem prawnie chronionym w naszym kraju.

 

W rezerwacie zanotowano 189 gatunków- 20 drzew, 19 krzewów (m.in. kalina koralowa) i krzewinek oraz 150 roślin zielnych, z których 22 to rośliny górskie, m.in. sałatnica leśna, czosnek niedźwiedzi i żywokost sercowaty. Niektóre z występujących tu gatunków wpisane są na Listę Roślin Zagrożonych w Polsce, m.in. buławik mieczolistny i wielokwiatowy oraz storczyk męski. Ozdobą rezerwatu jest również 150- letni drzewostan modrzewia europejskiego. Licznie występują tu także dęby, graby i buki. Krajobraz rezerwatu jest bardzo urozmaicony, szczególnego piękna dodają mi potoki płynące w głębokich jarach.
 
Kalina koralowa, fot....
Kłokoczka południowa,...
Sałatnica leśna, fot....

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Husówka"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo