Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Igiełki

IGIEŁKI
 
 

Utworzony został w roku 1989, na powierzchni 27,88 ha w obrębie kompleksu leśnego porastającego wzgórza nad wsią Mszana, w gminie Dukla, w powiecie krośnieńskim. Zlokalizowany jest na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

 

Rezerwat  leży na południowo- zachodnim zboczu wzgórza Kamionki, nad potokiem Mszanka, obejmując partie na wysokości 500- 600 m n.p.m. Chroni naturalne stanowiska cisa. W ponadstuletnim lesie bukowo- jodłowym rośnie ok. 150 cisów (inne źródła podają, że w 1997 r. naliczono tu 251 okazów cisa), z których najwyższy ma ponad 6 metrów. W rezerwacie zinwentaryzowano 152 gatunki roślin w tym 16 gatunków drzewiastych i krzewiastych. W siedliskowym typie lasu górskiego dominuje jodła i buk, a w północnej jego część (wilgotniejszej) jawor, jesion, świerk i olsza szara. Jako domieszka rośnie tu klon, wiąz, dąb szypułkowy i wierzba iwa. Warstwę krzewów tworzy m.in. leszczyna, śliwa tarnina, bez koralowy i czarny oraz jarząb pospolity. 

 

Występują tutaj: paprotnik kolczasty, narecznica szerokolistna, tojeść gajowa, turzyca orzęsiona, przenęt purpurowy, przetacznik górski i świerząbek orzęsiony. We florze odnaleźć można również rośliny objęte ochroną ścisłą: bluszcz pospolity, kruszczyk szerokolistny i storczyk szerokolistny, oraz częściowa: kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna i kalina koralowa. W południowej części rezerwatu, na stromo opadającej skale, znajduje się stanowisko rzadkiej w tym terenie zanokcicy skalnej.

 

Z lasami porastającymi zbocze Kamionki związana jest fauna typowa dla zbiorowisk leśnych: jelenie europejskie, sarny, lisy, wilki, liczne gryzonie, owadożerne, zajęczaki i łasicowate. Bardzo bogata jest awifauna, z dominującą grupą drobnych ptaków śpiewających: zięba, strzyżyk, pierwiosnek, piecuszek, świstułka leśna, rudzik i inne. Zamieszkują tu również ptaki drapieżne: orlik krzykliwy, trzmielojad, pustułka, puszczyk uralski, jastrząb, krogulec, myszołów i inne. Herpetofaunę rezerwatu reprezentują: salamandra plamista, żaby, ropuchy, traszki, jaszczurki oraz zaskrońce.

 

Kalina koralowa, fot....
Zanokcica skalna, fot....
Tojeść gajowa, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo