Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Imielty Ług

IMIELTY ŁUG

 

Utworzony został w roku 1988, na powierzchni 802 ha, położony jest na styku województwa podkarpackiego i lubelskiego, w gminie Janów Lubelski i w gminie Modliborzyce, w powiecie stalowowolskim. W województwie podkarpackim znajduje się 70 ha obszaru chronionego. 
 
Rezerwat to obszar o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Ochroną objęto w nim zarastające jeziorka, stawy, jedno z największych w Puszczy Solskiej torfowisk wysokich (o miąższości torfu 6 metrów), torfowiska przejściowe oraz otaczający je bór bagienny. 
 
Jeszcze w XIX wieku wykorzystując naturalne zagłębienie terenu wybudowano tu staw, później przedzielono go groblą. Dzisiaj są to już dwa zbiorniki: Imielty Ług i Radełko. W rezerwacie możemy obserwować kolejne fazy zarastania zbiornika wodnego. Wędrując po wydmie zwanej Dużą Grępą możemy wejść praktycznie na sam środek bagna. Na końcu tej wydmy - przy stawach - urządzono platformę widokową. 
 
Rezerwat "Imielty Ług",...
Rezerwat "Imielty Ług",...
Rezerwat "Imielty Ług",...

Na terenie rezerwatu wyróżniono 45 zbiorowisk roślinnych. W ich skład wchodzi: 139 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 71 gatunków porostów, 82 gatunki mszaków oraz około 500 gatunków roślin, z których aż 27 jest objętych ochroną gatunkową. Do najciekawszych należą: mącznica lekarska, wawrzynek wilczełyko, goździk piaskowy i salwinia pływająca. Spotkamy tu także relikty okresu lodowcowego, takie jak bagnica torfowa, wierzba borówkolistna, wierzba lapońska oraz turzyce: bagienna i strunowa. Można tu zobaczyć m.in. trzy gatunki rosiczek, długosza królewskiego, grążela żółtego, grzybienia białego, widłaczka torfowego i wrońca widlastego.

 

Z chronionych grzybów występuje szmaciak gałęzisty. Wiele grzybów spotkanych w rezerwacie znajduje się na Liście Roślin Zagrożonych w Polsce, m.in. sarniak dachówkowaty, lakownica lśniąca, szczecinkowiec jodłowy, czyren sosnowy. Z porostów chronionych odnaleziono: brodaczkę kędzierzawą, brodaczkę kępkową, a z Listy Porostów Zagrożonych w Polsce – żółtlicę chropowatą, płucnicę islandzką, płucnicę żółtą i mąklę tarniową.

 

Bogata jest także fauna, żyje tu 95 gatunków ptaków. Gniazda zakładaj m.in. głuszce, cietrzewie, bociany czarne, żurawie, kaczki krzyżówki, jastrzębie, orły bieliki i rybołowy. Najłatwiej zobaczyć można mewy śmieszki, które żyją na tym obszarze w wielkich skupiskach. Z  ssaków w obrębie  rezerwatu lub jego najbliższej okolicy pojawia się wilk, lis, borsuk, kuna, piżmak, jeleń, sarna oraz łoś, żeruje także wydra.

 

W stawach żyją karasie, liny, okonie, piskorze, cierniki i różanki. Z płazów zaobserwowano: traszki, grzebiuszki ziemne, liczne gatunki żab, ropuch, rzekotki drzewne i kumaka nizinnego. Z kolei najczęstsze gady to: jaszczurki- zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata.

 

Rezerwat "Imielty Ług",...
Rezerwat "Imielty Ług",...
Rezerwat "Imielty Ług",...

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo