Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Jamy

  JAMY

 

Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 2,01 ha na nasypach zburzonego fortu obronnego o nazwie Winna Góra (fort ześrodkowany N XIX), w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, w północnej jego części. 

 
W rezerwacie stwierdzono występowanie 163 gatunków roślin i mszaków. Podstawowy trzon- 150- stanowią gatunki roślin zielonych, 5 drzew i 8 krzewów. Roślinność łąkowa, zaroślowa i leśna, znajduje tu bardzo dobre warunki wzrostu. W częściach rezerwatu, położonych na skarpach wyniesień utworzonych na potrzeby fortu, właściwe siedlisko mają rośliny wymagające gleb żyznych, a równocześnie dość suchych i nasłonecznionych stanowisk. 
 
Jamy, fot. M.Sebastianka
Jamy, fot. M.Sebastianka

W rezerwacie ochroną objęto obszar pastwisk, na których występuje rzadki gatunek pontyjski z nadbrzeży Morza Czarnego- len austriacki. Jest to jedyne w Polsce stanowisko uznawane za naturalne. W naszym kraju przebiega zachodnia granica występowania tego ciepłolubnego gatunku. Len austriacki rośnie naturalnie w miejscach suchych i słonecznych: na stepach, łąkach i murawach kserotermicznych. Spotykany jest także na nasypach i skarpach. Charakteryzuje się niebieską barwą kwiatów, które kwitną od maja do października, osiąga wysokość 30-60 cm. 

 

Od 2004 roku roślina ta w Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin to gatunek narażony na wymarcie. Len austriacki, w naszym kraju rzadki i chroniony, na Ukrainie występuje masowo, tworząc wielkie niebieskie łany.
 
W rezerwacie najliczniej występują: bylica pospolita, rajgras wyniosły, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita i lebiodka pospolita. Geoelement subpontyjski reprezentuje: lucerna sierpowata, czyściec prosty, cieciorka pstra, pierwiosnek lekarski, wiązówka bulwkowa, rzepik pospolity i dąbrówka kosmata. Geoelement pontyjski ciepłolubny, poza lnem austriackim stanowią dzwonek syberyjski i driakiew żółtawa.
 
Awifauna terenu przedstawia się bogato: stwierdzono tu występowanie ok. 40 gatunków ptaków lęgowych. Spotyka się m.in.: makolągwę, srokę, kawkę, szpaka, trznadla i wilgę, bączka, pustułkę, dzięcioła syryjskiego, puszczyka uralskiego i żołnę. Gromadę ssaków reprezentuje ryjówka aksamitna, jeż, kret, gacek wielkouch, łasica, wiewiórka oraz kuna domowa i nornica ruda. Dostrzeżono także dwa gatunki jaszczurek: zwinkę i żyworodną, nie wyklucza się także obecności żmii zygzakowatej.
 
Do wyjątkowo ciekawych przedstawicieli pajęczaków zaliczyć należy tygrzyka paskowanego, podlegającego ścisłej ochronie. Jest to jeden z najładniejszych pająków występujących w Polsce, z charakterystycznym cytrynowym odwłokiem, pokrytym czarnymi, poprzecznymi paseczkami u samic.
 
Cieciorka pstra, fot....
Bylica pospolita, fot....
Krwawnik pospolity, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo