Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Jaźwiana Góra

JAŹWIANA GÓRA
 
Utworzony został w roku 1959, na powierzchni 3,94 ha w pobliżu miejscowości Komorów i Ostrowy Baranowskie, w gminie Cmolas, w powiecie kolbuszowskim. Leży na pograniczu Płaskowyżu Kolbuszowskiego i doliny Wisły. 
 
Rezerwat ochrania resztki dawnej Puszczy Sandomierskiej. Znajdziemy tu fragment lasu jodłowo- bukowego z pomnikowymi, około stuletnimi okazami drzew. Jeden z buków liczy ponad 300 lat, rosną tu także dorodne dęby szypułkowe, świerki pospolite i klony zwyczajne. Uzupełnieniem drzewostanu są: brzoza gruczołowata, grab, sosna pospolita, olsza szara oraz osika. W warstwie krzewów występuje bez czarny, jarząb pospolity, kruszyna, wierzba szara i trzmielina brodawkowata.  
 

 

W runie leśnym znaleźć można rzadkie gatunki roślin m.in.: narecznicę samczą, konwalię majową, konwalię dwulistną, kokoryczkę wielokwiatową, turzycę palczastą. Sporadycznie zaś: perłówkę zwisłą, czernicę czyli borówkę czarną, kosmatkę i wiechlinę gajową. Z roślin chronionych odnotowano: języcznika zwyczajnego, długosza królewskiego, widłaka goździstego i paprotkę zwyczajną. 

 

Teren rezerwatu otoczony jest ze wszystkich stron drzewostanami leśnymi, a jego granice są zaznaczone rowem 1,5- metrowej szerokości. Z ssaków dostrzeżono sarnę, dzika, lisa, kreta, nietoperza, łasicę, kunę leśną, wiewiórkę, mysz leśną i nornicę polną. Bogato prezentuje się awifauna, zinwentaryzowano m.in. jastrzębia  gołębiarza i krogulca, myszołowa zwyczajnego, sowy: płomykówkę i pójdźkę, kukułkę pospolitą.

 

Borówka czarna, fot....
Konwalijka dwulistna,...
Myszołów zwyczajny, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo