Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Jezioro Pniów

JEZIORO PNIÓW

 

Utworzony został w roku 1956, na obszarze 4,15 ha w pobliżu miejscowości Pniów w gminie Radomyśl nad Sanem, w powiecie stalowowolskim. Położony jest w północnowschodniej części Kotliny Sandomierskiej, pomiędzy Równiną Rozwadowską i Doliną Sanu. Rezerwat to jedno z ostatnich naturalnych miejsc występowania kotewki orzecha wodnego w dorzeczu Sanu i środkowej Wisły. Gatunek ten został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako krytycznie zagrożony. Główną przyczyną jego zanikania jest obniżanie się poziomu wód w niewielkich stawach, jeziorach i starorzeczach, a także chemiczne skażenie wód. Rezerwat obejmuje dwa bezodpływowe jeziorka, jego powierzchniowa zlewnia własna wynosi 9,5 km2. Znajduje się w niewielkiej odległości od rzeki San, graniczy także z pastwiskiem należącym do miejscowości Pniów, częściowo jego granicę stanowią obwałowania rzeki Strachockiej oraz moczary.
 
Jezioro Pniów, fot....
Jezioro Pniów, fot....

Obszar starorzecza posiada głębokość wody na poziomie 20–60 cm, podwodna toń pokryta jest łąkami z moczarki kanadyjskiej i rogatka sztywnego. W grupie roślin zakorzenionych w dnie i pływających na powierzchni wody, poza kotewką, dominuje grążel żółty, sporadycznie rdestnica nawodna.


Głównym zadaniem ochronnym w rezerwacie jest utrzymanie właściwych stosunków wodnych niezbędnych do życia kotewki. Przyczyną zanikania kotewki orzecha wodnego jest także postępująca w bardzo szybkim tempie eutrofizacja wód powierzchniowych. Orzech wodny jest rośliną jednoroczną, o pływających liściach, zakorzenioną w dnie akwenu na głębokości od 1 do 2 metrów. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jesienią liście zamierają. Kotewka rośnie przeważnie na podłożu mulistym lub gliniasto- ilastym.
 
Grążel żółty, fot....
Kotewka orzech wodny,...

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo