Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Koziniec

 KOZINIEC


Utworzony został w 2004 roku, na powierzchni 28,68 ha w gminie Solina, w powiecie bieszczadzkim. Obejmuje południowo-zachodnie zbocze góry Koziniec (522 m n.p.m.) w odległości około 0,5 km na południe od zapory na Jeziorze Myczkowskim. Położony jest powyżej szosy biegnącej nad zalewem i zajmuje obszar od ośrodka wypoczynkowego „Orlenu” w Bóbrce po ośrodek „Bieszczady” w Myczkowcach.

Ochroną objęto zalesione zbocza Kozińca z wychodniami zbudowanymi z piaskowców i łupków oraz płatami roślinności kserotermicznej. Na skalnych półkach swoje gniazda zakładają ptaki. Strome stoki, często przechodzące w urwiska, porośnięte są grądem subkontynentalnym i ciepłolubną buczyną ze storczykami. Występuje tu 205 gatunków roślin, wśród których jest 25 chronionych. Osobliwością rezerwatu jest lepnica gajowa, którą spotkać można głównie w Pieninach. Na Kozińcu rośnie ok. 150 jej okazów (spotkać ją można także w Myczkowcach na ścianie skalnej).
 

W rezerwacie występuje szereg storczyków: buławnik wielkokwiatowy, kruszczyk szerokolistny i siny, listera jajowata oraz pozbawiony chlorofilu gnieźnik leśny. To bardzo oryginalny storczyk, który może żyć wyłącznie dzięki symbiozie z grzybami, od których pobiera wodę, sole mineralne i substancje organiczne. Liczna jest także grupa gatunków górskich, na 30 zaobserwowanych tu taksonów, 23 to reglowe, a 7 – ogólnogórskich. Swoje stanowiska tu mają m.in. przetacznik górski, kozłek bzowy, żywokost sercowaty, starzec gajowy, starzec Fuchsa, bez koralowy, szałwia lepka, przenęt purpurowy, lepiężnik biały, tojeść gajowa, sałatnica leśna i świerząbek orzęsiony.


Okresowo na terenie rezerwatu pojawiają się przedstawiciele puszczańskich gatunków: wilk, ryś, żbik i niedźwiedź brunatny. Z innych zwierząt zamieszkujących ten teren na stałe lub okresowo można wymienić m.in. jelenia, sarnę, lisa, kunę leśną, borsuka, dzika oraz chronioną łasicę łaskę. Awifauna znajduje w tym rejonie dobre warunki bytowe (bogata baza żerowa i miejsca lęgowe) i jest bogato reprezentowana. Stwierdzono tu obecność m.in. drozda śpiewaka, 6 gatunków dzięcioła, dzwońca, grubodzioba, gila, jarząbka, jerzyka, kobuza, kopciuszka, kosa, kowalika, krogulca, kukułki, mazurka, mysikrólika, myszołowa, orlika krzykliwego, paszkota, 2 gatunki pliszki, pluszcza, puszczyka, 3 gatunki sikorki, szpaka, wilgi i zięby. Gady reprezentują: zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny i wąż Eskulapa, a płazy: kumak górski, żaba trawna i wodna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna i salamandra plamista.
 
Gnieźnik leśny, fot....
Lepiężnik biały, fot....
Sałatnica leśna, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo