Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Łęka

ŁĘKA


Utworzony został w roku 1998, obejmuje 377,35 ha na terenie dwóch wsi: Gielnia i Goliszowiec w gminie Zaklików, w powiecie stalowowolskim.

Rezerwat położony jest we wschodniej części rozległego kompleksu leśnego porastającego Równinę Biłgorajską, rozciągającego się od doliny Wisły i Sanu na zachodzie po granicę państwa na wschodzie. Wysokości bezwzględne wahają się tu od 170–240 m n.p.m. W rezerwacie przeważają lasy grądowe (zajmują 108,77 ha) i łęgi jesionowo-olchowe oraz różne typy borów – mieszany świeży i wilgotny oraz bór bagienny. Spotkamy tu pomnikowych rozmiarów jawory, jesiony, dęby, lipy drobnolistne oraz wiązy. Atrakcyjna krajobrazowo jest dolina rzeki Łukawica z jej licznymi meandrami. Sporo tu także torfowisk, szuwarów i łąk. Ogółem flora rezerwatu liczy 319 gatunków, głównie są to rośliny lasów i borów, tak pospolite taksony jak: olsza czarna, grab, zawilec gajowy, gajowiec żółty, przytulia wonna czy jeżyna fałdowana, jak też gatunki rzadkie np. bluszcz pospolity.
 
Łęka, fot. A.Krzykwa
Łęka, fot. A.Krzykwa
Łęka, fot. A.Krzykwa

Poważny udział mają także gatunki nazywane borealnymi, pospolite: świerk pospolity, wietlica samicza, nerecznica krótkoostna, borówki (czarna, bagienna i brusznica) oraz rzadkie: mącznica lekarska, wroniec widlasty i kosaciec syberyjski. Dość częstym składnikiem flory są również taksony zaliczane do podelementu euro-syberyjskiego, m.in.: brzoza omszona, wiązówka błotna, konwalijka dwulistna, jaskier rozłogowy i malina oraz rzadki czerniec gronkowy. Odnaleziono 16 gatunków roślin objętych ochroną, są to: bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty oraz storczyki: kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, storczyk szerokolistny. Stwierdzono także występowanie 93 gatunków mchów 19 wątrobowców, 64 porostów oraz 20 grzybów kapeluszowych. Ze ssaków spotkać można łosie, sarny, jelenie i dziki, z drapieżnych: kuny, lisy, borsuki, jenoty oraz wilki.


Możemy zobaczyć tu wiele gatunków ptaków. Z 77 występujących gatunków, aż 66 zakłada gniazda, w tym bieliki, głuszce, kruki, dzięcioły, trzmielojady, błotniaki krótkoszpony, jastrzębie, myszołowy, puszczyki i bociany czarne
 
Borówka brusznica, fot....
Gajowiec żółty, fot....
Myszołów zwyczajny, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo