Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Liwocz

 LIWOCZ


Utworzony został w roku 2004, na obszarze 84,23 ha w rejonie dwóch wsi: Lipnica Dolna (gmina Brzyska) i Lipnica Górna (gmina Skołyszyn), w powiecie jasielskim. Rezerwat leży na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, obejmującego wschodnią część województwa małopolskiego i zachodnią część województwa podkarpackiego.

Góra Liwocz (561 m. n.p.m.) wznosi się we wschodniej części Pasma Brzanki, jej zbocza porasta las mieszany z przewagą lasu iglastego oraz buczyna karpacka. W rezerwacie położonym na południowych stokach góry ochroną objęto zbiorowiska roślinne typowe dla wyższych partii Pogórza Ciężkowickiego z dominującą żyzną buczyną karpacką. Występują tu cieniolubne gatunki górskie. Wśród stwierdzonych 156 gatunków roślin liczna jest grupa górskich – 30 taksonów, w tym 23 reglowe i 7 ogólnogórskich.
 
Liwocz, fot. M.Pociask
Liwocz, fot. M.Pociask
Liwocz, fot. I.Muzyka

W runie występują m.in.: paprotnik kolczasty, żywiec gruczołowaty, miesiącznica trwała, śnieżyczka przebiśnieg, sałatnica leśna, orlik pospolity, goryczka, wroniec widlasty i kilka gatunków storczyków. Rośnie tu także rzadki krzew – kłokoczka południowa.


Teren ten zasiedla bogata fauna dużych zwierząt leśnych, charakterystycznych dla lasów puszczańskich. Przebywają tu jeleń, sarna, lis, kuna leśna, borsuk, dzik, łasica, kret, wiewiórka, zając szarak, mysz leśna i polna i nornica ruda. Awifauna na terenie rezerwatu znajduje dobre warunki życia – bogata baza żerowa, miejsca lęgowe i zróżnicowane środowisko. Występuje tu szereg gatunków objętych ochroną gatunkową krajową oraz ochroną międzynarodową, m.in. puszczyk uralski i zwyczajny, krogulec, grubodziób, liczne dzięcioły, kobuz, kopciuszek, kukułka, makolągwa, mazurek, mysikrólik, paszkot, pełzacz leśny, raniuszek, jerzyk, jastrząb gołębiarz, gil, dzwoniec, liczne sikorki, świergotek drzewny, wilga i zięba.

Płazy reprezentowane są przez traszkę grzebieniastą, kumaka górskiego i żabę trawną. Świat owadów jest liczny, a na uwagę zasługują gatunki objęte ochroną: biegacz ogrodowy, granulowany i fioletowy, trzmiel kamiennik i ogrodowy, jelonek rogacz, paź królowej, mieniak tęczowy i strużnik.
 
Kłokoczka południowa,...
Miesiącznica trwała,...
Paź królowej, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo