Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Na Opalonym

 NA OPALONYM


Utworzony został w roku 1996, na powierzchni 217,13 ha, na terenie wsi Wojtkówka i Wojtkowa w gminie Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim. Rezerwat znajduje się na obszarze objętym projektem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Rezerwat – z racji swej unikalności w skali regionu i kraju oraz stosunkowo dużej powierzchni – stanowi bardzo ważny składnik obszarów chronionych Karpat Wschodnich.

Położony jest w Paśmie Braniowa, na północno-zachodnim stoku masywu Na Opalonym (570 m n.p.m.), poprzecinanym licznymi potokami, z których największe znaczenie posiada potok Turczański oraz lewy dopływ Mszańca, obydwa decydujące o lokalnej rzeźbie rezerwatu. Zbiorowisko buczyny tworzy tu starodrzew jaworowo-bukowo-jodłowy w wieku 105–133 lat, z szeregiem drzew osiągających wymiary od 300 do 450 cm w obwodzie w pierśnicy.
 
Rezerwat "Na Opalonym",...
Rezerwat "Na Opalonym",...
Potok w rezerwacie "Na...

Na łączną liczbę 175 taksonów roślin rezerwatu, 27 to gatunki górskie (5 ogólnogórskich i 22 reglowe). Z grupy gatunków ogólnogórskich, czyli takich, które w górach rosną jednakowo często powyżej i poniżej górnej granicy lasu, nie mając wyraźnego centrum występowania, należy wymienić: knieć górską, narecznicę szerokolistną, goryczkę trojeściową i rozchodnika karpackiego. Z grupy gatunków reglowych, rzadko przekraczających górną granicę lasu, a często schodzących poniżej regla dolnego, występują: jodła, jawor, olsza szara, żywiec gruczołowaty, listera sercowata, miesiącznica trwała, lepiężnik biały, świerk pospolity, kokoryczka okółkowa, przynęt purpurowy, szałwia lepka, bez koralowy, starzec gajowy, żywokost sercowaty, przetacznik górski i liczydło górskie.


Kompleksy starodrzewu o charakterze puszczańskim są miejscem gniazdowania bociana czarnego, puchacza i orlika krzykliwego. Zaobserwowano także m.in.: drozda obrożnego, jastrzębia gołębiarza, myszołowa zwyczajnego, kosa, kowalika, krogulca, kwiczoła, pełzacza leśnego, pliszkę górską, pluszcza i sójkę pospolitą.

W rezerwacie znajduje dogodne warunki bytowania wiele ssaków, m.in.: jeleń karpacki, lis, wilk, wiewiórka, sarna, kuna leśna i dzik. Płazy reprezentowane są przez żabę trawną, kumaka górskiego, traszkę zwyczajną i górską, ropuchę szarą, salamandrę plamistą i rzekotkę drzewną. Z gadów spotkać tu można jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego, zaskrońca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą.
 
Goryczka trojeściowa,...
Miesiącznica trwała,...
Rzekotka drzewna, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo