Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Prządki

 PRZĄDKI IM. PROF. HENRYKA ŚWIDZIŃSKIEGO


Utworzony został w roku 1957, na powierzchni 13,60 ha, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, w gminie Korczyna, w powiecie krośnieńskim. Wychodnie skalne występujące na szczytach wzniesień Pogórza Dynowskiego powstały 55–35 mln lat temu. Na przestrzeni kilku kilometrów (między Korczyną a Węglówką) występują aż 23 warstwy nasuniętych na siebie, różnych zupełnie tworów geologicznych. Same „Prządki” zbudowane są z piaskowców ciężkowickich, powstałych w okresie eocenu. Piaskowiec ten okazał się odporniejszy na erozję od sąsiadujących warstw. Upływ czasu i warunki atmosferyczne wpłynęły na skały w taki sposób, że przybrały one kształty maczug albo grzybów skalnych. Najwyżej położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m. n.p.m.
 
Prządki, fot. M.Pociask
Prządki, fot. M.Pociask
Prządki, fot. M.Pociask

Te skały są unikalnym przykładem wietrzenia piaskowca, który przybiera niezwykłe kształty. Noszą nazwy Prządka Matka, Prządka Baba i inne. Według najbardziej popularnej legendy te skałki to matka i córki zamienione w kamień za to, że przędły len w święto. Jeszcze jedna legenda – o pannach z odrzykońskiego zamku – opowiada, jak zostały napadnięte przez zbójów. Stąd też m.in. nazwy skał: Zbój Madej czy Herszt.


Na początku XX wieku, a nawet w latach międzywojennych, tereny wokół skał były odkryte, a pola uprawne dochodziły do samych wychodni. Obecnie cały obszar jest zalesiony, ale leśnicy pomału odsłaniają poszczególne piaskowce, wycinając drzewa. Kilka lat temu zrobiono tak ze skałą Baba.

W występujących tu warunkach dogodne warunki rozwojowe ma jodła, a domieszkowo buk, dąb szypułkowy, jawor, świerk i sosna. Flora liczy tu 80 gatunków roślin, z czego tylko 13 należy do flory górskiej. Wśród nich 10 to gatunki reglowe, m.in. tojeść gajowa, bez koralowy i kozłek bzowy. Ochronie ścisłej podlega podrzeń żebrowiec, a częściowej: kruszyna pospolita, paprotka zwyczajna i pierwiosnek wyniosły.
 
Paprotka zwyczajna, fot....
Kruszyna pospolita, fot....
Pierwiosnek, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo