Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze

 REZERWAT TYSIĄCLECIA NA CERGOWEJ GÓRZE


Utworzony został w roku 1963, na powierzchni 61,35 ha w gminie Dukla, w powiecie krośnieńskim.

Wśród łagodnych wzniesień Beskidu Niskiego Góra Cergowa (716 m n.p.m.) wyróżnia się charakterystyczną sylwetką: jej południowe stoki są gęsto zalesione i wznoszą się dosyć łagodnie, zbocza północne opadają stromo w dolinę Jasiołki. Wznoszący się na południowy wschód od Dukli masyw to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów tej części Karpat. Cergowa słynie z osuwisk, wychodni skalnych i jaskiń szczelinowych, w których zimują nietoperze. Rezerwat utworzono na północnym stoku wzniesienia porośniętego starą puszczą z drzewostanem bukowo-jodłowym. Występuje tu 18 rodzimych gatunków drzew (m.in. brzoza, buk, dąb szypułkowy, wiąz górski, sosna, modrzew, jesion, grab, czereśnia ptasia, klon polny), 18 gatunków krzewów i 120 roślin zielnych. Przed laty w lesie rosło dużo cisów, ich liczba zmniejszyła się, na co wpływ miało środowisko – coraz gęstszy, zacieniający drzewostan. Doskonałe warunki rozwojowe znalazła natomiast kłokoczka południowa. Na Cergowej znajduje się jedno z większych jej stanowisk w Polsce. Występuje tu łanowo i bardzo dobrze się odnawia. Wiosną możemy ją rozpoznać po kremowych kwiatach nieco przypominających bez, z kolei jesienią pojawiają się jasnoszare torebki nasienne.
 
Rezerwat Tysiąclecia na...
Rezerwat Tysiąclecia na...
Rezerwat Tysiąclecia na...

Kolejną interesującą rośliną jest miesiącznica trwała, która kwitnąc tworzy w runie buczyny fioletowe łany. Natomiast jesienią i zimą można zobaczyć szeleszczące na wietrze blaszki łuszczynek nasiennych o kształcie księżyca (miesiąca), zwane „judaszowymi srebrnikami”. W rezerwacie i na jego obrzeżach rosną rzadkie gatunki paproci – języcznik zwyczajny i zanokcica skalna, z roślin zielnych: kokoryczka wielkokwiatowa, lilia złotogłów, obrazki plamiste i tojad wiechowaty oraz wiele gatunków mchów i wątrobowców. Występuje tu ponad 100 gatunków grzybów.


W lasach porastających zbocza można spotkać jelenia, sarnę i dzika, pojawiają się wilk, ryś i lis. Swoje gniazda zakłada orlik krzykliwy, myszołów i puszczyk uralski. W rejonie dawnych stawów, dziś częściowo zasypanych, licznie występują salamandry plamiste, traszki, kumaki i zaskrońce.
 
Kłokoczka południowa,...
Miesiącznica trwała,...
Zanokcica skalna, fot....

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Do Złotej Studzienki"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo