Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Starzawa

 STARZAWA


Utworzony został w roku 2003, na powierzchni 196,56 ha we wsi Starzawa w gminie Stubno, w powiecie przemyskim.

Rezerwat położony jest pomiędzy kompleksem stawów rybnych a rzeką Wisznią, wpływającą na ten teren z Ukrainy. Jego obszar pocięty jest siecią kanałów doprowadzających wodę do stawów Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie. Przez środkową część rezerwatu przepływa potok Krzywula, odprowadzający wody do Kanału Bucowskiego.

Ochroną objęto zespół łęgu wiązowojesionowego, który obecnie należy do najrzadszych zespołów leśnych w Kotlinie Sandomierskiej, a zarazem najrzadszych w Polsce. Występują tu m.in.: okazałe, ponad 100-letnie egzemplarze wiązu pospolitego, jesion, dąb szypułkowy.
Najliczniej rośnie tu olsza czarna oraz gęsta warstwa krzewów złożona głównie z czeremchy, bzu czarnego, leszczyny, maliny właściwej i trzmieliny zwyczajnej. Łęgi zajmujące 150 ha porastają bardzo żyzne siedliska pozostające pod wpływem zalewów rzecznych. Obok nich rosną grądy subkontynentalne oraz łęgi jesionowo-olszowe. Rezerwat odznacza się dużym bogactwem florystycznym – występuje tu 245 gatunków roślin (25 gatunków drzew, 21 krzewów i krzewinek oraz 199 roślin zielnych), w tym 5 gatunków flory górskiej (m.in. żywiec gruczołowaty i cebulica dwulistna).
 

Do najpospolitszych roślin zielnych w aspekcie wiosennym należą: ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy i żółty, kokorycz pełna i pusta, kuklik zwisły, knieć błotna. W późniejszym okresie dominację przejmują w większości gatunki o charakterze ziołoroślowym: wiązówka błotna, pokrzywa zwyczajna, czosnaczek pospolity, podagrycznik pospolity, niecierpek pospolity, czyściec leśny i rudbekia naga.


Największą osobliwością rezerwatu jest szachownica kostkowata. Inne ściśle chronione rośliny to: wawrzynek wilczełyko, zimowit jesienny i ciemiężyca zielona, a częściowo chronione: kalina koralowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, pierwiosnek wyniosły, porzeczka czarna i przytulia (marzanka) wonna.

Stwierdzono bardzo wysokie zagęszczenie par lęgowych ptaków – około 100 par/10 ha – na co wpływ ma zapewne sąsiedztwo stawów rybnych. Dominują tu: zięba, kapturka, piecuszek, trznadel, strumieniówka i słowik szary. Z drapieżników występują myszołów zwyczajny i orlik krzykliwy. Fauna ssaków ma charakter typowo leśny: jeleń, dzik i sarna, kilka lat temu widywany był tu również łoś. Z drapieżników występują: lis, kuna leśna i wydra. Notuje się również jenoty i borsuki.

Przechodzą tu swój rozród niemal wszystkie występujące w okolicy gatunki płazów: żaby (moczarowa, trawna, śmieszka), rzekotka drzewna, ropuchy (szara i zielona), kumak nizinny i traszka zwyczajna. Lokalne oczka wodne obfitują w jętki, ważki, widelnice, chruściki, muchówki, niektóre gatunki chrząszczy.
 
Szachownica kostkowata,...
Zimowit jesienny, fot....
Rudbekia naga, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo