Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Suchy Łuk

 SUCHY ŁUK

 
Utworzony został w roku 1990, na powierzchni 9,97 ha niedaleko Brzózy Królewskiej w gminie Leżajsk, w powiecie leżajskim. Znajduje się na obszarze Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego w Kotlinie Sandomierskiej. W okresie ostatniego zlodowacenia San pokryty był warstwą lodu, który ustępując pozostawił kilkudziesięciometrową warstwę osadów morenowych. W południowej części Kotliny na wysoczyznach osady morenowe uległy znacznemu zerodowaniu. Efektem było powstanie gleb zarówno piaszczystych, jak i gliniastych oraz wielu jezior, bagien i rozlewisk. Bagna te na terenach przepływowych tworzyły zbiorowiska olsów, zaś w terenach bezodpływowych tworzyły się torfowiska wysokie i niskie. Jednak po II wojnie światowej na skutek prac melioracyjnych obszary podmokłe w znacznym stopniu zanikły.
 
Współcześnie jednym z nielicznych zachowanych torfowisk wysokich dawnej Puszczy Sandomierskiej jest położone torfowisko „Suchy Łuk” porośnięte w części karłowatym drzewostanem sosnowym tworzącym bór bagienny. Obejmuje ono niewielkie lokalne zagłębienie zamknięte piaszczystym wzniesieniem (wałem wydmowym) opadającym lekko w kierunku zachodnim. Utworzono tu rezerwat przyrody, by chronić unikatową roślinność torfowiska wysokiego o wyraźnej kępkowej strukturze z rzadkim zespołem roślin wełnianki pochwowatej i torfowca odgiętego.
 
 

Flora liczy 37 gatunków roślin. Zasadniczy jej zrąb stanowią pospolite rośliny borowe: sosna pospolita, borówka czarna, wrzos pospolity i borówka brusznica. W obrębie torfowiska spotkać można obficie występują krzewinki i rośliny będące charakterystycznymi gatunkami dla zespołów torfowisk wysokich, np. modrzewnicę zwyczajną i żurawinę błotną. Z roślin rzadkich rosną m.in.: rosiczka okrągłolistna i długolistna, kruszyna pospolita, bagnica torfowa i żurawina. Bagno zwyczajne, turzyca skąpokwiatowa i przygiełka biała należą do grupy reliktów glacjalnych i postglacjalnych. Z gatunków pospolitych wymienić należy należy: brzozę brodawkowatą, jarzęba pospolitego, wierzbę uszatą i siedmiopalecznika błotnego. Z rzadkich gatunków zwierząt stwierdzono występowanie rzekotki drzewnej, żmii zygzakowatej i ropuchy paskówki. Na teren ten zlatuje szereg ptaków, m.in. dzięcioł czarny.

 

Rosiczka okrągłolistna,...
Borówka brusznica, fot....
Bagno zwyczajne, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo