Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Szachownica w Krównikach

 SZACHOWNICA W KRÓWNIKACH


Utworzony został w roku 1974, na powierzchni 16,67 ha na terenie wsi Krówniki, w gminie Przemyśl, w powiecie przemyskim. Stanowisko szachownicy kostkowatej znajduje się w południowej części Pradoliny Podkarpackiej, w szerokiej dolinie Sanu, na wysokościok. 195 m n.p.m. Teren rezerwatu jest równy, lekko obniżony w kierunku północnym.

Głównymi gatunkami porastającymi obszar chroniony są rośliny łąkowe. W północnej jego części największy udział mają: dominująca tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, jaskier ostry, żywokost lekarski, rzeżucha łąkowa, szczaw zwyczajny. Szachownica w tej części rośnie pojedynczo. Dominuje natomiast w centralnej części, towarzyszy jej tu śmiałek darniowy, jaskier rozłogowy, koniczyna łąkowa oraz mniszek lekarski. Posuwając się dalej w kierunku południowym napotykamy płaty roślinności z dominującym rajgrasem wyniosłym. W tej części szachownica także występuje licznie, łącznie z kosaćcem syberyjskim, wiązówką błotną, śmiałkiem darniowym, krwiściągiem lekarskim, ostrożniem siwym oraz rdestem wężownikiem, występującym na terenie całego rezerwatu. Na całym chronionym obszarzewystępuje zakwitający jesienią zimowit jesienny. Jest to bylina, posiadająca różowolila, czasem białe kwiaty. Tworzący zachodnią granicę rezerwatu rów melioracyjny jest częściowo zarośnięty przez wierzbę iwę, pałkę szerokolistną, trzcinę pospolitą oraz knieć błotną.
 
Szachownica w...
Szachownica w...
Szachownica w...

Na podmokłej łące pod koniec kwietnia możemy podziwiać całe łany kwitnących roślin szachownicy kostkowatej. Obok przeważających roślin o kwiatach w kolorze czerwono-bordowym pojawiają się także z kwiatami biało-kremowymi.


Łąki stanowią dla zwierząt siedlisko zasobne w pokarm. Z tymi obszarami związana jest egzystencja wielu gatunków najrozmaitszych owadów, pajęczaków, pierścienic oraz ptaków.

Kwiecista łąka jest siedliskiem trudnych do zidentyfikowania błonkówek oraz wielobarwnych motyli. Z tych ostatnich panują tu przez większość roku: bielinek bytomkowiec i latolistek cytrynek. Krócej, bo od połowy czerwca do końca lipca można obserwować pazia królowej. Występują także: modraszek Ikara, dostojka latonia oraz rusałka osetnik. W strefie przyziemnej dominują pająki, w warstwie naziemnej są siedliska dużych, drapieżnych chrząszczy z rodziny biegaczowatych.

Swoiste zespoły wytworzyły tu drobne ssaki, z polnikiem zwyczajnym, darniówką i ryjówka aksamitną, jako gatunkami przeważającymi.

Wśród ptaków najczęstszy jest skowronek polny oraz świergotek łąkowy. Do pospolitych na tym obszarze można zaliczyć kszyka, przepiórkę, kuropatwę i derkacza. Czasami pojawia się czajka, pliszka żółta i pokląskwa. Ściągają tu drozdy, krukowate, liczne gatunki zięb i gołębi. Bardzo częstym widokiem są żerujące bociany i czaple.
 
Szachownica kostkowata,...
Knieć błotna, fot....
Dostojka lotnia, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo