Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Torfy

 TORFY


Utworzony został w roku 1987, na powierzchni 11,66 ha we wsiach Głowaczowa i Chotowa w gminie Czarna Tarnowska, w powiecie dębickim.

Na obszarze chronionym występuje mozaika siedliskowa: od torfowiska wysokiego przez bór bagienny i wilgotny roślinność przechodzi do boru świeżego i mieszanego. Przed II wojną światową na terenie obecnego rezerwatu wydobywano torf. Jego nienaruszone, pierwotne pokłady zachowały się w centralnej części obszaru chronionego. Możemy tu zobaczyć torfowiska, na których masowo występuje owadożerna roślina – rosiczka okrągłolistna.
 
W terenie spotykamy liczne, niewielkie jeziorka oraz doły po wybieraniu torfu nie zajęte jeszcze przez roślinność. Tylko stawy w południowej części rezerwatu porośnięte są roślinnością wodną, z licznie występującymi turzycami. W runie dominują: żurawina błotna, bagno zwyczajne i borówka bagienna.
 

Teren wokół torfowisk zajmuje bór bagienny. Jego drzewostan tworzy sosna z domieszką brzozy omszonej, miejscami rosną skupiska wierzby, a w poszyciu występuje kruszyna. Tutaj runo jest ubogie, panuje trzęślica modra i borówka czarna. Od wschodniej i północnej strony bór bagienny graniczy z borem świeżym, w którym rosną charakterystyczne dla tego zespołu gatunki: modraczek siny i śmiałek pogięty.


Bogaty jest świat fauny. Żyje tu mnóstwo owadów, głównie ważek, przedstawicieli płazów (żaba moczarowa i wodna) oraz gady (jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata). Te ostatnie zwierzęta upodobały sobie kępy mchów.

Znajdują się tu ostoje i miejsca lęgowe rzadkich gatunków ptactwa wodno-błotnego. Gnieździ się brodziec samotny, obserwowano także przeloty jesienne brodźca leśnego i krwawodziobego. W pobliżu rezerwatu występuje bocian czarny, kaczka krzyżówka, cyranka i cyraneczka. W części borowej pospolite są gatunki ptaków śpiewających i dziuplaków, głównie sikory i dzięcioły. Z drapieżników częsty jest tu myszołów.

Teren rezerwatu odwiedzają sarny, jelenie, dziki, a sporadycznie łosie.
 
Rosiczka okrągłolistna,...
Bagno zwyczajne, fot....
Kruszyna pospolita, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo