Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Turnica

TURNICA


Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 151,50 ha we wsi Makowa niedaleko Arłamowa, w gminie Fredropol, w powiecie przemyskim.

Na Pogórzu Przemyskim zachowały się fragmenty starej puszczy bukowo-jodłowej z dominującym zbiorowiskiem podgórskiej formy buczyny karpackiej. Jedno z takich miejsc chronionych jest w rezerwacie „Turnica”, położonym w szczytowych partiach wzniesienia masywu Turnicy. Wielkie buki i jodły możemy zobaczyć nawet przy samej drodze prowadzącej z Arłamowa do Przemyśla. Zjeżdżając w kierunku Makowej po lewej stronie widzimy głęboko wcinające się jary i wąwozy, wzdłuż drogi przeciska się potok, często tworzący małe kaskady. Rezerwat leży w rejonie zlewni dwóch potoków: Turnicy – która na odcinku 1,6 km płynie przez rezerwat – i Jamninki.

Turnica, fot....
Turnica, fot....
Turnica, fot....

 

Rozpiętość wysokościowa tego obszaru mieści się w granicach 485–580 m n.p.m. Wyróżniono tu dwa zasadnicze typy siedliskowe lasu tj. las górski i las łęgowy górski, który wykształcił się wzdłuż największych potoków rezerwatu. Występuje tu leśna flora związana głownie z zespołem żyznej buczyny karpackiej. W warstwie drzew panuje buk z jaworem, a jako domieszka jodła, wiąz górski oraz sporadycznie świerk.


Flora tego terenu jest bardzo bogata, liczy 261 taksonów W tej warstwie współdominują dwa gatunki: lepiężnik różowy i biały. Występują tu także: niecierpek pospolity, szałwia lepka, oraz charakterystyczny dla buczyny karpackiej żywokost sercowaty. W prześwietlonych partiach drzewostanu można spotkać także wysoką, okazałą bylinę pokrzyka wilczą jagodę. Z 28 gatunków górskich wymienić należy: żywca gruczołowatego, kosmatkę olbrzymią, przenęta purpurowego, przetacznika górskiego i kozłka bzowego. Florę kserotermiczną reprezentują: przymiotno ostre, lebiodka pospolita, babka średnia i jaskier wielokwiatowy, wszystkie związane z suchszymi, silniej nasłonecznionymi fragmentami poboczy dróg.

Do występujących tu gatunków ściśle chronionych należą m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, storczyk plamisty i szerokolistny, a do objętych ochrona częściową: kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, centuria pospolita, przytulia wonna i goryczka trojeściowa.
 
W rezerwacie i jego otulinie można obserwować 39 gatunków ptaków, z których 22 uznano za lęgowe. Najliczniejsze są drobne ptaki śpiewające, mniej licznie ptaki drapieżne (orlik krzykliwy, myszołów, trzmielojad, orzeł przedni), liczne dzięcioły (zielonosiwy, czarny i białogrzbietny), kruk oraz puszczyk uralski.
 
Lepiężnik biały, fot....
Pierwiosnek wyniosły,...
Żywiec gruczołowaty,...

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo