Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Wielki Las

 WIELKI LAS


Utworzony został w roku 1997, na powierzchni 70,75 ha niedaleko wsi Pstrągowa, w gminie Czudec, w powiecie rzeszowskim.

Rezerwat chroni bardzo interesujący przyrodniczo obszar położony w północnej części Pogórza Strzyżowskiego, w którym występuje 161 gatunków roślin należących do typowo leśnej flory. Obejmuje duży kompleks 100-letniego starodrzewu bukowego. Obok buków rosną tu także: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna i szara, grab, jesion, jawor i wiąz górski, a z iglastych: sosna zwyczajna, jodła, świerk, modrzew, również cis.
 

Choć rezerwat położony jest niedaleko Rzeszowa, to wędrując po tym terenie można się poczuć niczym w ostępach leśnych wyższych partii Karpat. Spotkać można wiele roślin charakterystycznych dla flory górskiej. Wiosną kwitną tu: paprotnik kolczysty, żywiec gruczołowaty, cebulica dwulistna, czosnek niedźwiedzi, przetacznik górski, bez koralowy i sałatnica leśna. Gatunki ogólnogórskie to nerecznica szerokolistna i świerząbek orzęsiony, natomiast element podgórski reprezentuje skrzyp olbrzymi. Można także zobaczyć storczyki, w tym tak rzadkie jak buławnik mieczolistny – umieszczony na Liście Roślin Zagrożonych w Polsce pod kategorią gatunków rzadkich oraz gnieźnik leśny– bezzieleniowy saprofit związany z cienistymi lasami bukowymi. Natomiast typową rośliną synantropijną jest występujący tutaj niecierpek gruczołowaty, pochodzący z Himalajów, gdzie rośnie na wysokości 1800–2400 m n.p.m.


W rezerwacie występuje 12 gatunków podlegających ochronie prawnej, w tym 7 objętych ochroną ścisłą (m.in. bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, pokrzyk wilcza jagoda i kłokoczka południowa) oraz 5 z ochroną częściową (kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna i kalina koralowa). „Wielki Las” jest ostoją wielu gatunków ssaków, m.in. jeleni europejskich, saren i dzików oraz ptaków drapieżnych, takich jak puszczyk uralski, myszołów, sowa uszata, trzmielojad, kobuz, pójdźka czy bocian czarny. Liczna jest grupa drobnych ptaków śpiewających. Są to: strzyżyk, pierwiosnek, piecuszek, kowalik, rudzik, dzięcioł czarny, lelek kozodój, muchołówki i sikory. Z przedstawicieli herpetofauny uwagę zwraca salamandra plamista oraz liczne gatunki żab, ropuchy i jaszczurki. Można spotkać tu również ginącego przedstawiciela entomofauny– kozioroga bukowca, a także rzadkiego dyląża garbarza. Ochronie gatunkowej podlega mrówka rudnica i mrówka gmachówka.
 
Kalina koralowa, fot....
Czosnek niedźwiedzi,...
Kłokoczka południowa,...

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo