Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Wydrze

 WYDRZE


Utworzony został w roku 1983, na powierzchni 14,64 ha w północno-zachodniej części wsi Wydrze, w gminie Rakszawa, w powiecie łańcuckim. Jego obszar należy do Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Położony jest w centralnej części kompleksu leśnego, tworzącego Uroczysko Wydrze. W jego obrębie znajduje się wierzchowina morenowego wzniesienia porośnięta lasem mieszanym z przewagą starodrzewu bukowego. Ma ona charakter buczyny karpackiej, będącej reliktem Puszczy Sandomierskiej. Jest to rzadkość w Kotlinie Sandomierskiej. W przerzedzeniach buczyny występują duże skupiska modrzewia polskiego, z których niektóre okazy mają 120–130 lat i osiągają wysokość do 40 m. Można zobaczyć także trzy potężne dwustuletnie buki zwyczajne. Flora rezerwatu liczy 146 gatunków roślin, w tym 7 chronionych. W drzewostanie dominuje buk zwyczajny z domieszką modrzewia polskiego, sosny, świerka i graba.
 
W runie rośnie wiele cennych roślin, m.in.: kruszczyk szerokolistny, widłak torfowy i goździsty, grążel żółty, podkolan biały i zielonawy, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, ziarnopłon wiosenny, pokrzyk wilcza jagoda, gnieźnik leśny, widłaki (torfowy i goździsty), goździki (kosmaty i piaskowy), storczyki (szerokolistny, listeria jajowata i gnieźnik leśny). W buczynie karpackiej występują także m.in.: gajowiec żółty, marzanka wonna, kopytnik pospolity, żywiec gruczołowaty, wilczomlecz migdałolistny, bluszczyk kosmaty oraz konwalijka dwulistna i szczawik zajęczy.

Skład fauny determinuje położenie tego miejsca w obrębie Kotliny Sandomierskiej. Gromadę ssaków reprezentuje kilkanaście najpospolitszych gatunków, m.in.: jeleń europejski, sarna, dzik, lis, zając, borsuk i kuna leśna. Ze zwierząt chronionych spotyka się tu: bobra, łasicę, gronostaja i nietoperza. Większość ssaków stanowią zwierzęta drobne: orzesznica, wiewiórka, ryjówka oraz jeże. Najliczniejszą grupę, bo około 40 gatunków, stanowią gniazdujące tu ptaki. Liczne są drapieżne: myszołów, jastrząb i pustułka, ale i wiele innych: bocian czarny, kraska, grzywacz, turkawka, puszczyk, sowa uszata, dzięcioł czarny i zielony, dudek, skowronek borowy, rudzik, świstunki, sikory i pokrzewka czarnobiała.
 
Wawrzynek wilczełyko,...
Śnieżyczka przebiśnieg,...
Lilia złotogłów, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo