Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Źródła Tanwi

 ŹRÓDŁA TANWI


Utworzony został w roku 1998 na powierzchni 186,54 ha w obszarze źródliska Tanwi, jednej z najczystszych rzek w Polsce. Znajduje się w powiecie lubaczowskim, w gminie Narol. Rezerwat położony jest w okolicy wsi Huta Złomy na południu od Narola, na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Teren rezerwatu jest lekko pofalowany, najwyżej położone punkty znajdują się na jego obrzeżach, natomiast ku dolinie Tanwi łagodnie opada.

W rezerwacie chronione są naturalne torfowiska wraz z roślinnością bagienną i otaczającymi je borami bagiennymi i sosnowymi. Na torfowiskach spotkamy zarastające zbiorniki wodne. Najbardziej znanym jest Kobyle Jezioro. Według legendy utopiła się w nim kiedyś źrebna kobyła. Podobno do dzisiaj, kiedy z bagien podnoszą się opary, słychać głos źrebaka. „Kobyle Jezioro” to także nazwa ścieżki przyrodniczej, która prowadzi przez najciekawsze miejsca rezerwatu. Wędrując nią można poznać osobliwości rezerwatu.
 
Rezerwat "Źródła Tanwi",...
Rezerwat "Źródła Tanwi",...
Rezerwat "Źródła Tanwi",...

Flora rezerwatu liczy 159 gatunków roślin, w tym 13 drzewiastych, 10 krzewiastych, 106 naczyniowych i 30 mszaków. Roślinność bagienną tworzą relikty epoki lodowcowej i z początku holocenu. Występuje tu m.in. rosiczka okrągłolistna, którą możemy zobaczyć przy pomoście nad bagnem. Bardzo ciekawą rośliną jest czermień błotna. Wiosną uwagę zwracają jej białe kwiatostany, a jesienią czerwone owocostany. W rezerwacie zobaczymy wiele gatunków mchów, widłaków oraz porostów o bardzo ciekawych kształtach. Rośnie tu również bagno zwyczajne (roślina używana dawniej m.in. do celów leczniczych i odstraszania moli), borówka bagienna (zwana pijanicą lub łochynią), modrzewnica zwyczajna, przygiełka brunatna, sit sztywny, pomocnik baldaszkowaty, grążel żółty i grzybień biały. W drodze wieloletnich procesów powstały tu pokłady torfu. Na mokradłach zaczyna swój bieg rzeka Tanew. W sosnowym lesie rosnącym na przybagiennych wydmach znajdziemy borówkę czarną i brusznicę. Między dominującymi sosnami krajobraz urozmaica czasem brzoza występująca tu w dwóch gatunkach: brodawkowatej i omszonej.


W rezerwacie żyją m.in.: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, wydry, kuny leśne i bobry. Czasami można znaleźć tropy wilków i łosi. Mokradła są miejscem życia wielu gatunków gadów i płazów. Liczne są tu także ptaki drapieżne, m.in. orły bieliki, myszołowy i jastrzębie. Spotkać tu można również bociana czarnego.
 
Mech, fot. M.Sebastianka
Widłaki, fot. M.Pociask
Borówka, fot. M.Pociask

 

Więcej informacji na temat ścieżki przebiegającej przez rezerwat można znaleźć tutaj: ścieżka przyrodnicza "Kobyle Jezioro"

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo